Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stretnutie generácií v obci Kalište

Oblastný výbor SZPB
Banská Bystrica a Múzeum SNP v Banskej Bystrici s podporou Ministerstiev SR
i samospráv usporiadali 13. ročník Stretnutia generácií
2018 v Kališti, ktorého sa zúčastnili aj členovia ZO SZPB z nášho
okresu, starostovia stropkovských obcí i široká verejnosť.

Prítomní boli tiež predseda vlády SR Peter Pellegrini, ministerka
kultúry Ľubica Laššáková, minister obrany SR Peter Gajdoš i riaditeľ
Múzea SNP Stanislav Mičev a mnohí iní.
Obec Kalište je národnou kultúrnou pamiatkou v nadmorskej výške 924 m n.
morom, ktorá sa stala symbolom slovenských obcí, ktoré boli čiastočne,
alebo úplne vypálené počas nacistických represálií v rokoch 1944 –
1945. Obec Kalište je miestom, ktoré ničivá tragédia postihla 18. marca
1945 a do ktorej sa po vojne už život nevrátil.
Cieľom tohto stretnutia generácií nie je len pripomenúť si obete
brutálneho a nezmyselného vraždenia počas 2. svetovej vojny, ale aj
symbolicky vrátiť život na miesto, kde sa každoročne stretávajú poslední
pamätníci vojny spolu so svojimi deťmi, vnukmi, pravnukmi a mnohými
ďalšími, ktorí nechcú zabudnúť na túto temnú kapitolu našej
histórie.
Pred desiatimi rokmi vedenie Múzea SNP zostavilo pre návštevníkov a turistov
náučný chodník, ktorý poskytuje informácie o živote na Kališti a
príbehy o tom, ako žili obyvatelia obce Kalište ešte pred vojnou.
Kalište sa nachádza na odľahlom mieste vysoko v horách, no jeho obyvatelia
viedli i keď častokrát ťažký, ale plnohodnotný život, kým neprišla
smutná marcová tragédia.
„O úcte k hrdinom, o boji za našu slobodu nestačí len
rozprávať, treba to prejaviť aj skutkami. Veľmi sa teším, že tu dnes
môžeme spoločne byť, že si môžeme pripomenúť, čo sa tu dialo. Sme na
miestach, o ktorých keď hovoríme mrazí v chrbte. Tu okolo stáli domy,
v ktorých žili rodiny, vychovávali svoje deti, piekli chleba, pripravovali
obed a tešili sa na svoj budúci život. A vtedy nad ránom v tú zimnú noc
ich zabili fašisti,“
uviedol vo svojom príhovore predseda
vlády.
Ako ďalej uvádza odkaz tohto podujatia je aktuálny aj dnes. Netreba zabúdať
na históriu, treba si ju pripomínať aj dnes. Nesmieme zabúdať, že
o slobodu musia bojovať všetky generácie.
„Represáliami bolo postihnutých 105 slovenských obcí.
105 stromčekov v Kališti reprezentuje tieto obce. Je to národný
pamätník, ktorý pripomína nielen Kalište, ale všetkých týchto
105 obcí,“
uviedol S. Mičev.
Touto cestou sa chceme poďakovať nielen hlavným organizátorom tohto pietneho
podujatia, ale aj tým, ktorí vyvinuli veľké úsilie preto, aby aj okres
Stropkov mohol priamo zdieľať bolestný, no krásny odkaz z vypálenej obce
Kalište, kde ešte aj stromy i vzduch voňajú hrdinstvom.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter