Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stretnutie delegátov DHZ z okresov Svidník a Stropkov

V piatok, 24. februára 2017 sa o 13.00 hod. v hoteli Rubín vo
Svidníku po piatich rokoch stretnú na Valnom zhromaždení delegátov ÚzO DPO
SR z okresov Svidník a Stropkov delegáti DHZ. Predmetom stretnutia bude
zhodnotiť činnosť Územnej organizácie DPO za uplynulé volebné obdobie
2012- 2016, taktiež poukázať na dosiahnuté výsledky, klady i nedostatky,
vytýčiť nové úlohy na nastavajúce volebné obdobie ako aj zvoliť nové
orgány na roky 2017 – 2021. Účasť na tomto rokovaní potvrdil aj
prezident DPO SR PhDr. Ladislav Petho. S potešením je možné konštatovať,
že uplynulých 5 rokov bolo pre DPO pre DHZ veľmi priaznivým období. Počas
tohto obdobia sa splnil dlhodobý sen hasičov mnohých generácií, keď bol
v roku 2014 prijatý zákon č. 37 Z.z. o DPO. Na základe spomínaného
zákona DHZ sú pravidelné dotované štátom na výstroj a výzbroj. Do okresu
sme dostali 19 nových hasičských vozidiel, z toho iba 2 pre okres Stropkov
nakoľko viacej požiadaviek nebolo. Obdobne toľko sme dostali aj
protipovodňových prívesných vozíkov. Členovia DHZ, ktorí sú zaradení do
jednotlivých skupín A, B a C sú zaradení do plošného rozmiestnenia síl a
prostriedkov v rámci SR, sú plne vystrojení a pripravení, v prípade
potreby môžu byť nasadení na likvidačné a hasiace práce kdekoľvek
v rámci SR. Je možné plne súhlasiť, že uplynulé obdobie znamenalo
prínos, ktorý môžeme do histórie hasičstva zaznamenať zlatými
písmenami. Je pre nás potešujúce, že uplynulé obdobie čo do počtu
požiarov i iných nežiaducich udalostí rozsahu škôd bolo veľmi
priaznivé. Naším želaním by bolo, aby aj nastavajúce obdobie bolo pre nás
hasičov i občanov oboch okresov ešte priaznivejšie.
Ján Gibej

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter