Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stredné odborné školy bojujú s nezáujmom

<h3>Na opravu a modernizáciu škôl dal PSK v tomto roku 3,7 mil. eur

Stredné školy s napätím očakávajú začiatok školského roka
2012/2013, ktorý sa začne 3. septembra. Počty žiakov školy totiž
v prvých dňoch ešte stále upresňujú a definitívne čísla budú známe
až v druhej polovici mesiaca. Kým v septembri 2009 nastúpilo do stredných
škôl v Prešovskom kraji 10 964 žiakov, v roku 2010 to bolo 10 714
žiakov a v septembri minulého roku už len 9 940 detí.

<p>„Situáciu v nadchádzajúcom školskom roku, ktorý sa začne
v pondelok, si netrúfneme odhadnúť, isté však je, že to bude opäť
nižší počet,“
konštatuje vedúci odboru školstva
Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Karol Lacko.
Hoci záujem o gymnáziá stále prevyšuje ich kapacitné možnosti a žiaci
sa hlásia aj na obchodné akadémie, zdravotnícke a pedagogické školy,
stredné odborné školy sa aj naďalej musia vysporiadať s totálnym
nezáujmom o remeslá a viaceré remeselné učebné odbory. „Pre
školský rok 2012/2013 sme zaradili 82 nových učebných a študijných
odborov a vyradili 28. Tieto odbory už dlhodobo neboli obsadzované, viac ako
päť rokov sa nikto na ne neprihlásil, takže sme ich vyradili zo
siete,“
konštatoval vedúci oboru. Doplnil, že klesajúci
záujem je o štúdium v poľnohospodárskych, stavebných a lesníckych
odboroch. Samosprávny kraj od januára do augusta tohto roku poskytol stredným
školám 3,7 mil. € vo forme kapitálových alebo bežných výdavkov na
modernizáciu a opravu.
„Ide predovšetkým o zníženie tepelných strát,
rekonštrukciu kotolní, výmenu okien, radiátorov, obnovu fasád, opravy
podláh, úpravu sociálnych zariadení, spŕch, telocviční. V niektorých
školách a školských zariadeniach prebiehajú jednoduché údržbárske
práce ako maľovanie tried, chodieb,“
upresnil K. Lacko.
Najväčšie práce v tomto roku sa realizovali na rekonštrukcii budovy
gymnázia vo Svidníku, ich objem presiahol 403 000 €. Aj Stredná
priemyselná škola (SPŠ) vo Svidníku získala takmer 190 000 € na opravu
kúrenia a suterénu. SOŠ v Stropkove opravila strechu za takmer 120 000
€.
V Prešovskom kraji je dovedna 122 stredných škôl, na ktorých koncom júna
študovalo 40 742 žiakov. Z tohto počtu je v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK 80 škôl, ktoré k 30. júnu mali 33 223 študentov. Rozpočet
Prešovského samosprávneho kraja pre oblasť vzdelávania ročne presahuje
62 mil. €.
-vf-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter