Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Strecha obchodného domu Mier je v havarijnom stave

Na stav obchodných domov Blankyt a Mier na poslednom zasadnutí upozornila
poslankyňa MsZ J. Slivková. Zaujímala ju hlavne situácia obchodného domu
Mier, kde je hlavným problémom zatekajúca strecha. Situácia sa priamo
dotýka obchodu s elektronikou, Mestskej knižnice, či Matice slovenskej.

„Bude vyvolaná verejná diskusia. Čakáme ako skončí
rekonštrukcia strechy a prípadná nadstavba Domu služieb. Pristúpime ku
komplexnému riešeniu obchodného domu Mier. V štádiu prípravy je aj
vybudovanie parkovacích miest pred obchodným domom Mier, ďalej sú
pripravené viaceré alternatívy odpadového hospodárstva, prípadného
budovania polopodzemných stojísk. Naša posledná nehnuteľnosť, kde sa
nachádza aj mestská knižnica, má strechu v havarijnom stave. Budeme sa tým
zaoberať, samozrejme s poukázaním na finančné možnosti,“

reagoval primátor O. Brendza a dodal, že existujú rôzne alternatívy
riešenia tohto problému. „Či už je to nadstavba, alebo
samotná rekonštrukcia strechy. Máme čas štyri roky, no nechceme to
odsúvať. Budeme to analyzovať a urobíme súpis prípadných investičných
akcií a rozhodneme do čo sa pôjde. Vypracuje sa zásobník investičných
akcií a poradovník,“
uzavrel primátor.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter