Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Štrajk podporilo v okrese 92 % zamestnancov školstva

<p>Do celoslovenského
výstražného štrajku učiteľov a nepedagogických zamestnancov školstva sa
v stropkovskom okrese zapojila väčšina škôl a školských zariadení.
Vyučovací proces prebiehal minulý štvrtok na základe odporúčania
košického arcibiskupstva v Cirkevnej základnej škole. Učilo sa aj na
Strednej odbornej škole a Strednej odbornej škole elektrotechnickej, kde
podľa tlačovej správy PSK nechceli ohroziť praktické maturitné skúšky.
Neštrajkovali ani v základných školách v Nižnej a Vyšnej Olšave.

<p>Zatvorené bolo aj stropkovské ABC CVČ a Základná umelecká škola. Tam
však do štrajku nevstúpili traja zamestnanci. Celkovo sa do štrajku
v okrese zapojilo viac ako 92 % pedagogických a nepedagogických
zamestnancov, spolu takmer 350 ľudí. „Štrajk prebiehal
v celom okrese pokojne, nezaznamenali sme žiadnu mimoriadnu situáciu. Každá
škola zvolila individuálny spôsob, ako sa zapojiť do tejto celoslovenskej
akcie. Niektoré boli zatvorené, v iných boli na pracovisku len členovia
štrajkového výboru. Na gymnáziu a ZŠ Konštantínova sa všetci zamestnanci
zišli pred školou, niektorí s transparentmi, prečítali text výzvy a
následne mali individuálny program, podobne ako v ostatných školách a
školských zariadeniach,“
informovala okresná predsedníčka
školských odborárov Mgr. Viera Cimbalová. Štvrtkovému štrajku
predchádzala aj intenzívna komunikácia v rámci jednotlivých zariadení
i vo vzťahu k mestu ako zriaďovateľovi väčšiny škôl v Stropkove.
„Absolvovali sme niekoľko porád so zamestnancami, zisťovali
plánovanú účasť na štrajku. Tri dni pred ním bol vo všetkých školách
vyvesený oznam o vstupe do štrajku. Riaditelia dostali k dispozícii zoznam
zapojených zamestnancov a zriaďovateľovi sme zasielali list. Príprava
štrajku bola náročná aj na administratívu. Počas jeho trvania napríklad
zamestnanci nemajú nárok na mzdu a takisto sú povinní sa prihlásiť do
zdravotnej poisťovne ako samoplatcovia. Každý bol povinný uhradiť poistné
vo výške 1,58 eura. Veľmi dôležitú úlohu zohrávali pred štrajkom aj
riaditelia škôl. Zamestnanci totiž potrebovali cítiť, že aj vedenie za
nimi stojí. U nás s tým nebol žiaden problém. Aj keď treba povedať, že
každý mal určité obavy, ale napokon drvivá väčšina zamestnancov sa do
štrajku zapojila,“
doplnila V. Cimbalová.
Prednosta MsÚ Ivan Kleban označil komunikáciu s členmi štrajkového
výboru aj riaditeľmi škôl za korektnú. Mesto ako zriaďovateľ škôl bolo
informované o priebehu štrajku a vo štvrtok nezaznamenalo žiadne problémy
súvisiace so vzniknutou situáciou.
„V mene rady ZO OZ PŠaV na Slovensku sa chcem poďakovať
všetkým zamestnancom školstva, ktorí sa zapojili do štrajku. Neuskutočnil
sa len kvôli platom učiteľov, ale jeho cieľom bolo takisto dostať platy
nepedagogických zamestnancov na vyššiu úroveň a celkovo dostať viac
peňazí do školstva. Poďakovanie patrí aj tým, ktorí pochopili situáciu,
v ktorej sa školstvo ocitlo,“
povedala na záver V.
Cimbalová.
foto: A. Belovežčík

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter