Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Storočné premeny Stropkova a Rzeszówa prezentuje nová aplikácia

Stropkov a Rzeszów – kedysi a dnes, tak nazvali tvorcovia novú mobilnú
aplikáciu, ktorá má širokej verejnosti priblížiť premeny dvoch
partnerských miest poľsko-slovenského pohraničia za uplynulých vyše sto
rokov. Autormi myšlienky moderného IT nástroja propagujúceho históriu
pohraničia využitím historických fotografií sú členovia tímu
pracujúceho na realizácii projektu Rzeszów a Stropkov – spolupráca
v oblasti kultúry pohraničia, ktorý bol podporený z Programu cezhraničnej
spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

„V Stropkove je pomerne početná komunita ľudí
zaoberajúcich sa miestnou históriou a vďaka nim sa nám darí čoraz viac
odkrývať dejiny nášho mesta. V jednej zo skupín na sociálnej sieti sa za
takmer 8 rokov nazbieralo niekoľko stoviek fotografií Stropkova a okolia,
z ktorých mnohé majú vysokú historickú a dokumentárnu hodnotu. Aj to bolo
jedným z dôvodov, prečo sme sa začali zaoberať myšlienkou vytvorenia
mobilnej aplikácie zameranej na miestnu históriu určenej širokej
verejnosti,“
uviedol primátor Stropkova Ondrej Brendza. Cieľom
aplikácie fungujúcej na platformách Android aj iOS je priblížiť domácim
aj turistom premeny Rzeszówa a Stropkova od začiatku 20. storočia. Takýmto
spôsobom môžu porovnať, aké spoločné znaky mali obe mestá v Rakúsko
Uhorsku a ako sa neskôr menili už ako súčasti samostatných štátnych
útvarov – Poľska a bývalého Československa. Aplikácia obsahuje
časozberné snímky z jednotlivých lokalít a vďaka nim tak môžu
obyvatelia i návštevníci pohraničia sledovať jeho premeny doslova
v priamom prenose. „V praxi to vyzerá tak, že užívateľ sa
pomocou mobilu s GPS lokalizuje v jednom z partnerských miest. Interaktívna
mapa aplikácie mu ponúkne zoznam lokalít, ktoré sú zachytené na
historických fotografiách. Vyberie si jednu z nich a následne sa musí
presunúť na vzdialenosť maximálne 50 metrov od daného miesta či objektu.
Pomocou aplikácie zhotoví aktuálny záber, no namiesto neho sa mu už na
displeji objavia historické fotografie zhotovené približne z rovnakého
miesta, na akom sa práve nachádza,“
priblížil primátor.
Projektový tím aktuálne pracuje aj na dopĺňaní informácií
o konkrétnych stavbách, historických pamiatkach, alebo významných
udalostiach, ktoré sa v daných lokalitách odohrali. Pri niektorých
záberoch je však pomerne zložité zistiť presný rok ich zachytenia a vtedy
sú veľmi prínosné práve diskusie v spomínanej „historickej“ skupine
na sociálnej sieti. Vďaka miestnym sa tak pri niektorých fotografiách bolo
možné dopátrať k presnému dátumu i udalosti viažucej sa k nej.
„Aplikácia je samozrejme interaktívna a nové fotografie tam
môžu pridávať aj samotní užívatelia. Tí najaktívnejší môžu získať
virtuálny titul Priateľa pohraničia či fotorámček ako doplnok fotoaparátu
v mobile,“
dodal primátor.
Za ostatných dva a pol roka realizuje metropola Podkarpatia so Stropkovom už
tretí spoločný projekt. Prvé dva boli zamerané na rozvoj cestovného ruchu
a občiansku angažovanosť v rámci krajín V4. Tretí, v objeme viac ako
235 tis. eur, vďaka ktorému vznikla aj nová aplikácia sa zameriava na
oblasť rozvoja a propagácie prírodného a kultúrneho dedičstva pohraničia
s dôrazom na spoločnú históriu oboch miest v Rakúsko – Uhorsku.
Ďalším výstupom projektu bude mobilná hra Po stopách histórie, ktorá by
mala byť verejnosti k dispozícii v lete. Hlavným výstupom projektu bude
vyznačenie cyklotrasy zo Stropkova na štátnu hranicu z Poľskom, odkiaľ
bude až do Rzeszówa pokračovať náučná trasa pamiatkami z čias
Rakúsko – Uhorska. Pri Stropkove bola vďaka projektu vybudovaná
vyhliadková veža, aktuálne tam stavajú aj tri turistické altánky.
Slávnostné uvedenie cyklotrasy do užívania je naplánované na záver
júla.
Peter Novák, hovorca mesta Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter