Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stíhaná pre záškoláctvo

<p>Z dôvodu ohrozenia mravnej výchovy mládeže polícia v Stropkove začala
trestné stíhanie 37-ročnej Stropkovčanky. Stíhaná, ako zákonný zástupca
svojej 15 – ročnej dcéry, žiačky základnej školy v Stropkove
nevenovala výchove a opatere náležitú pozornosť. Mladistvá v aktuálnom
školskom roku vymeškala 579 vyučovacích hodín, z toho 184 nebolo
ospravedlnených. <strong><em>„Mladistvá dievčina riadne nevykonávala
povinnú školskú dochádzku. Matka dopustila jej záškoláctvo aj napriek
opakovaným upozorneniam zo strany školy a Úradu práce sociálnych vecí a
rodiny v Stropkove. Obvinená tak svojím konaním vydala svoju dcéru, ktorá
je mladšia ako osemnásť rokov, nebezpečenstvu spustnutia sa tým, že jej
umožnila viesť záhaľčivý život,“</em></strong> informovala prešovská
krajská policajná hovorkyňa, Jana Migaľová.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter