Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Štedrý deň „Mikuláša“ v domčeku

„Ďakujeme Mikuláš, za tie krásne chvíle, za darčeky od Teba, za
úsmevy milé…“ Sme veľmi vďační za ľudí, ktorým dobročinnosť nie
je cudzia a ktorí sú ochotní podeliť sa. V tomto roku ich k nám zavítalo
hneď niekoľko. Mikuláš mal čo robiť, aby všetky balíčky priniesol až
do domčeka. V mene klientov za všetky sladkosti, bohaté kozmetické
balíčky pre každého klienta a rôzne potreby k celoročnej činnosti
v zariadení úprimne ďakujeme našim mikulášskym sponzorom: Ing. J. Holub,
p. Ingrid Fričová, Drogéria Staško, Združenie na pomoc ľuďom
s mentálnym postihnutím v Stropkove, Slavomír Pašeň Sp-it a anonymná
darkyňa.
DDBM, n.o.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter