Štedré dotácie pre východ

Až 10 tisíc eur dostali organizátori Warholfestu v Mikovej

V polovici mája sa na Úrade vlády SR hodnotili projekty zamerané na
podporu kultúry národnostných menšín a etnických skupín. Gestorom komisie
je podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti,
ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič. Z 13 podporených projektov bolo
7 úspešných žiadateľov z Východného Slovenska.

„Osemčlenná Hodnotiaca komisia pre podporu kultúry
národnostných menšín a etnických skupín rozhodla o udelení dotácií
v celkovej výške takmer 57 000 €,“
informuje vicepremiér
Dušan Čaplovič. Vicepremiér ďalej dodáva: „Ide o podujatia,
ktoré podporia aktivity Maďarskej, Rusínskej, Ukrajinskej, Českej a Rómskej
menšiny na Slovensku.“
Najvyššia dotácia bola pridelená
obci Miková v okrese Stropkov. Čiastka 10 000 € podporí XVIII. ročník
Mikovského festivalu rusínskej kultúry venovaného Andymu Warholovi. OZ
Csermely v Košiciach získalo dotáciu vo výške 3 000 € na vystúpenie
speváckeho súboru Csermely a prezentáciu menšinovej kultúry na festivale
Musica Sacra bez hraníc. OZ Za krajšie Medzilaborce získalo 5 974 € na
3. ročník Stretnutia mládeže Eurokarpatského regiónu. Zväzu skautov
„PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku bolo na XII. ročník
Letnej školy ukrajinistiky – Karpaty 2009 udelených 4 952 €. Mesto
Medzilaborce, v tomto roku organizuje 47. festival kultúry a športu
v Medzilaborciach. Podujatie bolo podporené čiastkou 6 640 €. Obec
Kružlov z okresu Bardejov, na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie dostane
3 300 € na materiálno technické vybavenie súboru Lipka. Obec Tarnov,
z toho istého okresu organizuje tento rok Dedinský folklórny festival
„Juniáles“. Finančná podpora Úradu vlády SR pre toto podujatie
predstavuje čiastku 2 000 €.
Žiadosti o poskytnutie dotácie a projekty sa predkladajú Kancelárii
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske
záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušanovi Čaplovičovi. Následne
o nich rozhoduje komisia, ktorá okrem iného posudzuje obsahovú a
kvalitatívnu stránku projektov a rozhodujú o poskytnutí, prípadne
neposkytnutí dotácie.
Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti,
ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič je presvedčený, že
„takéto dotácie sú správnou pomocou pre samosprávy a
organizácie, ktoré svojimi podujatiami prispievajú k ochrane tradícií,
prezentácii menšinovej kultúry a upevňovaniu identity národnostných
menšín.“

-mk-

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter