Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Štedré dotácie pre východ

Až 10 tisíc eur dostali organizátori Warholfestu v Mikovej

V polovici mája sa na Úrade vlády SR hodnotili projekty zamerané na
podporu kultúry národnostných menšín a etnických skupín. Gestorom komisie
je podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti,
ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič. Z 13 podporených projektov bolo
7 úspešných žiadateľov z Východného Slovenska.

„Osemčlenná Hodnotiaca komisia pre podporu kultúry
národnostných menšín a etnických skupín rozhodla o udelení dotácií
v celkovej výške takmer 57 000 €,“
informuje vicepremiér
Dušan Čaplovič. Vicepremiér ďalej dodáva: „Ide o podujatia,
ktoré podporia aktivity Maďarskej, Rusínskej, Ukrajinskej, Českej a Rómskej
menšiny na Slovensku.“
Najvyššia dotácia bola pridelená
obci Miková v okrese Stropkov. Čiastka 10 000 € podporí XVIII. ročník
Mikovského festivalu rusínskej kultúry venovaného Andymu Warholovi. OZ
Csermely v Košiciach získalo dotáciu vo výške 3 000 € na vystúpenie
speváckeho súboru Csermely a prezentáciu menšinovej kultúry na festivale
Musica Sacra bez hraníc. OZ Za krajšie Medzilaborce získalo 5 974 € na
3. ročník Stretnutia mládeže Eurokarpatského regiónu. Zväzu skautov
„PLAST“ ukrajinsko-rusínskej národnosti na Slovensku bolo na XII. ročník
Letnej školy ukrajinistiky – Karpaty 2009 udelených 4 952 €. Mesto
Medzilaborce, v tomto roku organizuje 47. festival kultúry a športu
v Medzilaborciach. Podujatie bolo podporené čiastkou 6 640 €. Obec
Kružlov z okresu Bardejov, na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie dostane
3 300 € na materiálno technické vybavenie súboru Lipka. Obec Tarnov,
z toho istého okresu organizuje tento rok Dedinský folklórny festival
„Juniáles“. Finančná podpora Úradu vlády SR pre toto podujatie
predstavuje čiastku 2 000 €.
Žiadosti o poskytnutie dotácie a projekty sa predkladajú Kancelárii
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre vedomostnú spoločnosť, európske
záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušanovi Čaplovičovi. Následne
o nich rozhoduje komisia, ktorá okrem iného posudzuje obsahovú a
kvalitatívnu stránku projektov a rozhodujú o poskytnutí, prípadne
neposkytnutí dotácie.
Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti,
ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič je presvedčený, že
„takéto dotácie sú správnou pomocou pre samosprávy a
organizácie, ktoré svojimi podujatiami prispievajú k ochrane tradícií,
prezentácii menšinovej kultúry a upevňovaniu identity národnostných
menšín.“

-mk-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter