Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Sté výročie ukončenia prvej svetovej vojny – 11-11-11-11

V nedeľné odpoludnie sa stretol novozvolený primátor O. Brendza spolu
s ďalšími zástupcami mesta Stropkov na vojenskom cintoríne v Stropkove,
aby si zasadením lipy pripomenuli jedenásty november a jedenástu hodinu
roku 1918.

„Pamätáme kruté boje prvej svetovej vojny, ktoré sa krutým
spôsobom dotkli nášho mesta, dotkli sa Slovenska, tiež Rakúsko-Uhorskej
monarchie, ale aj Európy. Na našom cintoríne spočíva 700 vojakov, ktorí
padli v dôsledku vojnových zranení i epidémií a som nesmierne rád, že
sa naše mesto vrátilo k tejto historickej udalosti a že si ju
pripomíname,“
povedal primátor mesta O. Brendza a poďakoval
všetkým, ktorí pomáhajú šíriť túto myšlienku a ktorí nezabúdajú.
„Sme tu na to, aby sme na takéto historické udalosti
poukazovali. Pevne verím, že aj zasadenie lipy na vojenskom cintoríne je
jednou z tých udalostí, ktoré sa zapíšu do histórie mesta, že sa tomuto
stromu našich národov bude dariť a že raz sem niekto príde a spomenie si na
nás, tak ako my dnes spomíname na tých, ktorí boli pred sto rokmi na našom
území,“
uviedol a vyzdvihol posolstvo prvej svetovej vojny
s odkazom, aby už nikdy viac nás a naše mesto, našu Európu, náš svet
nepostretli útrapy vojny. „Vieme dobre, že v mnohých
krajinách sú vojnové nepokoje, buďme preto radi, že žijeme v mieri. Nech
je tento akt prejavom a symbolom úcty tým, ktorí padli preto, aby sme my
žili v mieri,“
dodal.
Vojna sa nestala iba meraním síl vojsk a generálnych štábov, ale ozajstnou
zrážkou celých, v zázemí i na fronte mobilizovaných národov a štátov.
To jej dodávalo nebývalú tvrdosť a rozmery, ale súčasne sa tým
pripravoval aj jej celkom nečakaný koniec. Masy národov vtiahnuté do vojny,
ju neprežívali pasívne. Začali sa vzpierať svojej úlohe púhych nástrojov
v rukách generálov a vlád. Aj vojaci na fronte, postavení do potupnej
úlohy potravy pre delá, začali rozmýšľať, prečo a kam delá strieľajú.
Preto svet, ktorý vzišiel z vojny, bol veľmi odlišný od predvojnového
sveta, a tak možno právom mnohí tvrdia, že dvadsiate storočie sa začalo
až prvou svetovou vojnou. Ako obrovské zemetrasenie, pripravované po
desaťročia nebadanými, ale vytrvalými geologickými premenami, vojna
radikálne posunula vrstvy, sily, ťažiská sveta, poprekrajovala jeho mapu a
vyniesla na povrch ako lávu z rozbúreného vulkánu nové štáty, nové
spoločenské poriadky a nové smery ľudstva. Rovnaké to bolo aj na Slovensku,
ktoré sa hneď v prvých dňoch ocitlo vo víre vojny a muselo si v nej
nájsť svoje miesto, ak nemalo byť v zmätku pošliapané.
V prvej svetovej vojne stáli proti sebe štáty Dohody a Ústredné veľmoci.
Prímerie medzi krajinami Dohody a Nemeckom boli podpísané v reštauračnom
vozni francúzskeho generálneho štábu v lesíku Compiegne vo Francúzsku
11. novembra 1918 o jedenástej hodine a jedenástej minúte.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter