Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stavanie mája a lampiónový sprievod v Stropkove a okolí

Mesto Stropkov a OZ Zveľaďujeme Stropkov usporiadali akciu pod názvom
„Stavanie mája a lampiónový sprievod, ktorý sa uskutočnil posledný
aprílový deň na Námestí SNP v Stropkove.
Máj postavil folklórny súbor Stropkovčan. Vystúpila aj folklórna skupina
Brežinky z Mestiska, či detský folklórny súbor Mlynček pri ZŠ Mlynská
v spolupráci s FS Stropkovčan. Vyhrávala aj poľská dychová hudba
Orkiestra Deta OSP w Iskrzyni. V sprievode dychovky sa po bohatom programe
uskutočnil lampiónový sprievod. Rozžiarené detské tváre, úsmevy
dospelých a magické svetlá lampiónov a skvelá atmosféra. Vo večerných
hodinách sa na Námestí vypustili lietajúce lampióny šťastia.
Športový klub Bokša sa tiež pýši nádherne vyzdobeným májom.
Sprievodným programom bola vatra a skvelá opekačka.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter