Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Starostovia sa zúčastnili prednášky o počasí

<p>Odbor civilnej ochrany
a krízového riadenia ObÚ v Stropkove zorganizoval pre starostov obcí okresu
prednášku v rámci odbornej prípravy, ktorej hlavnou témou bol proces
predpovede nebezpečných javov, ako aj samostatné možnosti predpovedať tieto
javy a následne ako chápať vydané výstrahy.

<p>Zmyslom prezentácie pracovníkov Slovenského hydrometeorologického ústavu
bolo vysvetliť starostom súvislosti a okolnosti, na základe ktorých môžu
efektívnejšie vyhodnocovať vývoj počasia. Pri I. stupni meteorologickej
výstrahy platí, že verejnosť by mala počasiu venovať zvýšenú
pozornosť. S II. stupňom musia byť starostovia pripravení konať a po
vyhlásení III. stupňa sú povinní varovať obyvateľov prostredníctvom
sirén alebo miestneho rozhlasu. Starostovia sa oboznámili aj s ich úlohami
počas mimoriadnych situácií súvisiacich s povodňami a zosuvmi pôdy.
Pracovníci SHMÚ navštevujú regióny s tematikou interpretácie
jednotlivých stupňov výstrah, či ich popisom z hľadiska predpovedania
nebezpečných javov, prvýkrát. Súčasťou prednášok je aj to, kde
zástupcovia samosprávy nájdu na internete všetky potrebné informácie.
„Uvediem príklad. Ak vyhlásime I. stupeň a v obci sa koná
jarmok, alebo festival, treba zvážiť, či akciu kvôli postupujúcej búrke
neprerušiť. Pri II. a III. stupni však už hrozia podstatne väčšie
riziká, preto by nemali byť podceňované. V takýchto prípadoch už
starostovia musia koordinovať svoje aktivity tak, aby sa zabránilo škodám na
majetku, či stratám na životoch,“
vysvetľoval riaditeľ
Centra predpovedí a výstrah na SHMÚ Jozef Čaplár.
Na základe klimatických zmien a turbulentných stavov počasia J. Čaplár
zdôraznil, že prístup k informáciám SHMÚ by samosprávy a verejnosť
nemali podceňovať. Objektívne vyhodnotenie zverejneného stupňa výstrahy
môže byť, na základe jeho skúseností, mimoriadne užitočné.
„Na takomto fóre sa so starostami stretávame prvýkrát, preto
prínos týchto prednášok preukáže až čas,“
dodal J.
Čaplár.
Na stretnutí sa tiež zúčastnil riaditeľ RVPS Svidník Michal Zozuľák a
regionálna hygienička Helena Hrebeňaková z RÚVZ Svidník, ktorí starostov
informovali o aktuálnej situácií v Staškovciach, kde bola u hovädzieho
dobytka zistená nákaza antrax. Ako postupovať pri núdzovom zásobovaní
obyvateľstva pitnou vodou v krízových situáciách vysvetlil starosta
vedúci Odboru krízového riadenia Miroslav Fečko.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter