Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Starostovia, minister i vodohospodári našli spoločnú reč

<h3>Do roka by mala Domaša
stúpnuť o štyri metre

Domaša má za sebou najhoršiu sezónu v histórii. Hladina vodnej nádrže
dlhodobo klesá a v tomto roku sa alarmujúci stav podpísal aj pod výrazný
pokles návštevnosti v jednotlivých strediskách. Minulý týždeň sa priamo
na mieste oboznámil so situáciou minister životného prostredia Peter žiga.
Na rokovaní so zástupcami priľahlých obcí, vedením Slovenského
vodohospodárskeho podniku (SVP) i Krajského úradu životného prostredia
hľadali kompromis, ako zachrániť rekreáciu a zároveň zabezpečiť
dostatočný prietok na Ondave pod hrádzou tak, aby dokázala plniť
dôležité vodohospodárske funkcie.

<p>Starostovia hovoria o najhoršej sezóne
„Táto sezóna bola najhoršia, odkedy som starostom, teda za
posledných 14 rokov. Nedostatok vody trápil starostov, podnikateľov
i hotelierov. Pokles návštevnosti ovplyvnil aj sezónnu zamestnanosť.
V tomto roku tu totiž málokto zobral do práce brigádnikov,“

zhodnotil uplynulú letnú sezónu na Domaši starosta Bžian Miroslav Fečko.
Po rokovaní s ministrom však vyjadril veľkú spokojnosť a nešetril
optimizmom. „Doteraz som sa nestretol s takou ústretovosťou a
milo som bol prekvapený snahou pána ministra riešiť situáciu. Prekvapili ma
aj vyjadrenia zástupcov SVP, ktorí dnes zmenili reč. Doposiaľ sme sa totiž
nevedeli stretnúť a nájsť kompromis. Teraz to bolo veľmi konštruktívne.
To, čo vidíte teraz, už na budúci rok nebudete vidieť,“

ukázal smerom k vysychajúcej nádrži.
Od októbra znížia odtok
Minister P. žiga priznal, že v aktuálnej situácii, kedy Slovensko dlhodobo
sužuje extrémne sucho, bolo zložité nájsť vhodný kompromis medzi
prevádzkovateľmi rekreačných stredísk a vodohospodármi.
„Situácia nie je jednoduchá, lebo Domaša má okrem rekreačnej
funkcie aj hospodársky význam. Snažili sme sa preto nájsť konštruktívne
nástroje, aby boli spokojní všetci zainteresovaní,“
uviedol
na brífingu s novinármi P. žiga. Výsledkom utorkového rokovania je dodatok
k manipulačnému poriadku, ktorý vstúpi do platnosti 1. októbra. Odtok
z Domaše znížia z doterajších 4,9 m3/s na 4 m3/s. Ak nadmorská
výška hladiny nedosiahne k 1. novembru 155 m n. m. (7. septembra dosahovala
154,77 m), od 1. novembra budú vypúšťať len 3,5 m3/s.
„Takto bude režim na nádrži prebiehať až do jari.
Manipulačný poriadok pre budúcu sezónu by mal umožniť regulovať stav
vodnej nádrže tak, aby sme sa nedostali do situácie, ktorá tu bola v tomto
roku. V tejto chvíli sú spokojné všetky strany. Navyše sme sa dohodli, že
podobné stretnutie zorganizujeme aj v jarných mesiacoch budúceho
roka,“
dodal minister. Starosta M. Fečko tiež informoval, že
vďaka plánovaným opatreniam by mala hladina od mája do augusta dosahovať
159 m n. m.
Problémy trvajú desať rokov
Vodohospodárov zastupoval na rokovaní technicko-prevádzkový námestník SVP
Košice, mimochodom stropkovský rodák, Marián Miščík. Problém nedostatku
vody v Domaši vníma komplexnejšie, pretože pretrvávajúci pokles ohrozuje
okrem rekreácie (ako sekundárneho využitia) aj primárne vodohospodárske
funkcie. „Pripravované opatrenia vnímame ako naozaj komplexné.
Sme na ne pripravení a veríme, že problémy sa podarí eliminovať. Treba
pripomenúť dôležitý vodohospodársky termín a to tzv. zabezpečenosť. To
znamená, na koľko percent je nádrž štatisticky schopná plniť svoje
úlohy. Momentálne sa totiž nachádzame v štádiu, že pokiaľ neurobíme
účinné opatrenia a sucho bude pretrvávať, v budúcoročných jarných
mesiacoch by mohli byť ohrozené odbery vody z nádrže,“

zdôraznil M. Miščík. Nevylúčil ani opatrenie znížiť prietok počas
zimných mesiacov až na 2 m3/s. Vtedy sú požiadavky na minimálny odtok iné
ako v letnom období. Takýto krok však bude podliehať súhlasu všetkých
zainteresovaných, pričom konečné slovo bude mať Krajský úrad životného
prostredia. Jeho prednosta Miroslav Benko vyjadril spokojnosť, že kým
v minulosti boli podobné opatrenia prijímané až v zimných mesiacoch,
v súčasnosti dochádza k operatívnej úprave manipulačného poriadku už
začiatkom jesene. „Zlom na Domaši nastal v roku 2003, pričom
najkritickejšie bolo leto 2004. Veríme teda, že to desiate výročie bude
zlomové a Domaša sa bude už len plniť,“
dodal M. Benko.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter