Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Starostovia i obyvatelia obcí sú proti rušeniu pošty v Tokajíku

Slovenská pošta, a.s., uvažuje o zrušení poštového úradu
v Tokajíku. Navrhuje, aby bol doterajší spôsob poskytovania poštových
služieb pre obyvateľov obcí Mrázovce, Tokajík a Vyšný Hrabovec nahradený
službou Partner. Ide o formu poskytovania služieb v mene Slovenskej pošty
prostredníctvom zmluvného partnera.

Tým by mohol byť napríklad obecný úrad, majiteľ obchodnej prevádzky
v obci alebo akákoľvek fyzická osoba spĺňajúca podmienky pre živnosť,
ktorá má vhodné priestory pre túto činnosť. Podobný návrh adresovali
zástupcovia pošty aj starostom obcí, ktoré patria do pôsobnosti ďalšej
malej obecnej pošty v Mikovej. „Na stretnutí so starostami
obcí Tokajík, Vyšný Hrabovec a Mrázovce sme prezentovali transformáciu
spôsobu poskytovania poštových služieb a navrhli sme vytvorenie Pošty
Partner v niektorej z dotknutých obcí. Pre zmluvných partnerov, rovnako ako
pre pošty, platí povinnosť dodržiavať všetky stanovené pravidlá a
predpisy. Túto činnosť vykonáva partner osobne, respektíve prostredníctvom
svojich zamestnancov, po absolvovaní vstupného odborného kurzu, ktorý mu
Slovenská pošta zabezpečí bezplatne po podpísaní zmluvy. Okrem toho
partnerovi poskytne základné prevádzkové vybavenie, vrátane potrebnej PC
techniky s príslušným programovým vybavením a formou prenájmu mu poskytne
unifikované interiérové vybavenie,“
priblížila
zamýšľanú transformáciu hovorkyňa Slovenskej pošty Andrea Pivarčiová.
Dodala, že pri riešení tejto problematiky Slovenská pošta vychádza zo
skúseností poštových správ v Európskej únii, kde je podobné
nahrádzanie poštových úradov bežné. Podľa návrhu by doručovanie
(dodávanie zásielok) pre obce Mrázovce a Tokajík bolo realizované
motorizovaným spôsobom z Pošty Miňovce, pre obec Vyšný Hrabovec z Pošty
Turany nad Ondavou. Podávanie zásielok (vyberanie zásielok od zákazníkov)
by mal vykonávať motorizovaný doručovateľ počas určenej doby na
stanovišti v obci Tokajík, čo by podľa hovorkyne Slovenskej pošty vlastne
nahradilo doterajší podaj zásielok na Pošte Tokajík.
Starostovia i obyvatelia dotknutých obcí však s takýmto návrhom
nesúhlasia. Podľa nich by zrušením pošty v Tokajíku došlo k obmedzeniu
dostupnosti poštových služieb pre obyvateľov všetkých troch obcí.
„Obyvatelia našich obcí majú sťažený prístup
k navrhovaných poštovým úradom v Turanoch, resp. Miňovciach. Ani nie tak
z hľadiska veľkej vzdialenosti, ako z hľadiska dostupnosti verejnej
dopravy. Do jednotlivých obcí idú autobusové spoje ráno a
v popoludňajších hodinách. Do Tokajíka je pritom z Mrázoviec či
Vyšného Hrabovca len 2 km ďaleko, čo vyhovuje aj starším občanom,
pretože nie sú odkázaní na verejnú dopravu, ale na poštový úrad idú
peši alebo na bicykli,“
píše sa v liste, ktorý starostovia
Tokajíka, Vyšného Hrabovca a Mrázoviec adresovali na Regionálne poštové
centrum v Prešove. Tokajícka pošta v súčasnosti funguje denne od 7.30 do
8.30 hod ráno a od 15.00 do 15.30 hod. Medzi tým zabezpečuje zamestnanec
pošty doručovanie zásielok pochôdzkou po jednotlivých obciach. Obyvatelia
spomínaných obcí zamestnaní napríklad v Stropkove si teda na tokajíckej
pošte môžu potrebné záležitosti (výber doporučených zásielok a pod.)
vybaviť bez problémov. Podľa nového návrhu Slovenskej pošty by však
museli cestovať do Turian n./O., resp. Miňoviec. V Mrázovciach, V. Hrabovci
ani Tokajíku by totiž pre žiadny subjekt nebolo rentabilné prevádzkovať
službu Partner. „Na našom spoločnom zasadnutí sme navrhli, aby
k poštovému úradu v Tokajíku bola pričlenená aj obec Piskorovce, ktorá
je od Tokajíka vzdialená len 2 km. Tamojší obyvatelia však musia
využívať služby pošty v Holčíkovciach, ktorá je od Piskoroviec
vzdialená až 13 km. Tento krok by zároveň zvýšil ekonomickú
efektívnosť pošty v Tokajíku,“
uviedli v liste
starostovia. Za zachovanie tokajíckej pošty bola spísaná aj petícia, ktorú
podpísalo asi 250 ľudí. Podľa hovorkyne Slovenskej pošty rozhodnutie
o zrušení poštového úradu v Tokajíku ešte nie je definitívne Návrh
musí najprv schváliť Poštový regulačný úrad, ktorý rozhodne kladne
alebo ho zamietne a nariadi tak zachovať doterajší spôsob poskytovania
poštových služieb zo strany Slovenskej pošty.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter