Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Starostov obcí čaká v súvislosti s eurom veľa práce

Prípravy na zavedenie eura sa zintenzívnili aj v jednotlivých obciach
stropkovského okresu. Začiatkom augusta absolvovali starostovia z okresov
Stropkov a Svidník stretnutie s bývalou viceguvernérkou NBS, dnes
riaditeľkou Úseku finančných a kapitálových trhov a členkou
predstavenstva VÚB banky Elenou Kohútikovou.

Stretnutie pomohol zorganizovať svidnícky poslanec NR SR Jaroslav Ivančo.
„Pani Kohútiková nás podrobne informovala o súčasnej
situácii ohľadne prijatia eura a vysvetlila, čo nás čaká v najbližšom
období. Bola to prednáška na vysokej odbornej úrovni, ale musím povedať,
že všetky informácie boli podané veľmi zrozumiteľným spôsobom. Čaká
nás veľa práce a ani ja osobne som si neuvedomil, čo všetko nás čaká
v súvislosti s prijatím eura. Treba tiež spomenúť aj fakt, že v našom
okrese máme len 5 obcí, ktoré majú nad 500 obyvateľov a vyše 70 % obcí
je do 250 obyvateľov. Všetko sú to teda malé a z hľadiska vekového
priemeru obyvateľstva staré obce, takže očakávame, že najmä dôchodcom
budeme musieť vysvetľovať celý proces prechodu na novú menu nielen pred,
ale aj po 1. januári 2009,“
informoval štatutár Spoločného
obecného úradu so sídlom vo Vyšnom Hrabovci Juraj Pšár. Očakáva, že
starostovia budú občanmi oslovovaní najmä v prvých týždňoch po
zavedení eura. „Napríklad, keď ľudia dostanú dôchodky,
niektorým sa možno nebude pozdávať, že namiesto 10 000 korún dostanú len
asi 330 eur, teda tridsiatinu z toho. Našou úlohou bude vysvetliť, že
hodnota je rovnaká, len vyjadrená v inej mene. Okrem toho bude podľa mňa
problém v malých dedinských obchodoch a krčmách pri predaji tovaru.
Určite si ani mladý človek v prvom momente neuvedomí, že to jedno euro má
hodnotu 30 korún a že to nie je jedna koruna,“
doplnil J.
Pšár. Naučiť sa hospodáriť s Eurom budú musieť aj neprispôsobiví
občania, v čom vidí J. Pšár takisto problém a predpokladá, že to
v niektorých prípadoch môže trvať aj pol roka. „Dostali sme
tiež pokyny, ako sa predzásobiť eurobankovkami, čo s kolkami zakúpenými
za koruny a podobne. E. Kohútiková nám odporučila, aby sme platby, ktoré
občania platia obci v prvých dňoch či týždňoch roka, odložili na koniec
januára alebo február. Čo sa týka daní a ďalších poplatkov, s tým
nebude problém. Otázkou je len to, ako to budú riešiť obce s poplatkami za
odvoz komunálneho odpadu. My si totiž musíme už v januári od
stropkovského podniku Služba zakúpiť nálepky za odvoz odpadu. Uvidíme, ako
sa k tomu podnik postaví, či bude v januári a februári ochotný odpad
vyvážať bez toho, aby sme zakúpili známky, alebo bude od nás žiadať, že
ich musíme mať zakúpené.“

Štatutára spoločnej úradovne však mrzí, že na spomínanom stretnutí sa
zo stropkovského okresu zúčastnilo málo starostov. „Chcem
povedať, že Regionálne vzdelávacie centrum v Prešove bude organizovať
prednášky týkajúce sa zavedenia eura pre jednotlivé obce. Lenže všetko to
bude za poplatok. Toto bola prednáška zdarma a je škoda, že viacerí
starostovia nevyužili možnosť sa jej zúčastniť.“

Všetky prípravy na euro je podľa J. Pšára potrebné začať najneskôr
v septembri. Do konca decembra bude musieť byť celý proces príprav
ukončený a všetky VZN, výška miestnych daní a poplatkov i obecný
rozpočet budú musieť byť vyjadrené v eurách.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter