Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Starosta obce Bžany má vo svojich plánoch jasno

L. Vrabeľ:
„Potrebujeme zabezpečiť prvky, ktoré prilákajú domácich
i zahraničných turistov a rekreantov.“

Plán cyklotrasy, ktorá by spojila Stropkov s Domašou, Valkov s Dobrou,
obec Bžany plánuje zahrnúť do akčného plánu, na ktorom sa momentálne
pracuje v rámci zaradenia stropkovského okresu do zoznamu najmenej
rozvinutých regiónov. Najväčším problémom, s ktorým obec bojuje, však
stále ostáva obecný rozpočet.

„K dispozícii má obec Bžany 36 tisíc eur. Je preto veľmi
náročné pokryť fungovanie úradu i obce, pozemné komunikácie, riešiť
verejné osvetlenie, či pracovať na projektoch. Financovanie obce sa mi zdá
neúmerné v porovnaní s inými obcami v našom okrese. V obci tiež chýba
technika na údržbu verejnej zelene, potrebná je najmä svahová kosačka. Na
jej zakúpenie by však bolo potrebných minimálne 10 tisíc eur. Údržba
zelene ručnými kosačkami, ktorými obec momentálne disponuje, je veľmi
neefektívna, aj čo sa pracovnej sily týka,“
dodal L.
Vrábeľ.
Starosta obce Bžany plánuje vysporiadať pozemky s povodím, pretože aj
napriek tomu, že nepatria obci, je nevyhnutné ich udržiavať z obecného
rozpočtu. Dokonca obec musí hradiť nájomné za pozemky, na ktorých stoja
verejné toalety na Tíšave i Valkove. „Nevidím teda zmysel
v tom, aby tieto pozemky boli vo vlastníctve povodia a najlepším riešením
by bolo odovzdať tieto pozemky do správy obce,“
dodal.
Víziou starostu obce Bžany je vybudovanie promenády od Valkova až po
Tíšavu, ktorá by určite zvýšila úroveň rekreačnej oblasti Domaše.
Projekt je už z časti pripravený k prezentácii. Ďalšou dobrou správou
je výletná loď, ktorá bude spestrením a veľkým lákadlom už túto letnú
sezónu. Dôležitou prioritou tiež ostáva vytvorenie ďalších nových
možností kultúrno-spoločenského, či športového vyžitia.
„Nemôžeme sa zamerať len na poskytovanie ubytovacích služieb.
Turizmus v rekreačnej oblasti Domaša musíme spoločnými silami
pozdvihnúť. Potrebujeme zabezpečiť wellnes, bazény a mnohé iné prvky,
ktoré prilákajú domácich i zahraničných turistov a
rekreantov,“
povedal L. Vrábeľ.
Vedenie mesta Stropkov i prednosta OÚ v Stropkove vidia potenciál nášho
okresu práve v rozvoji turizmu. Vybudovaná bola cyklotrasa s vyhliadkovou
vežou, ktorá spája náš región s poľským. Potrebné sú preto ďalšie
projekty a výzvy a dobre využitie akčného plánu i možností, ktoré
ponúka.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter