Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Starosta Breznice ďakoval podnikateľom

Koncom januára sa v Breznici už po siedmykrát uskutočnila novoročná
recepcia, na ktorú starosta obce Slavomír Brendza už tradične pozýva
podnikateľov z obce, ale aj tých, ktorí v obci pôsobia, poslancov
obecného zastupiteľstva, riaditeľky breznickej základnej a materskej školy,
obecného farára a predstaviteľov firiem, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom
podieľajú na rozvoji obce.

V úvode slávnostnej recepcie všetkých prítomných privítal, poďakoval
za spoluprácu a do nového roka sebe aj celej obci zaprial veľa šťastia pri
schvaľovaní ďalších žiadostí a projektov. „Od roku 1989,
teda od začiatku existencie Obecného úradu v Breznici, nebolo ešte nikdy
preinvestovaných toľko peňazí, ako práve v roku 2008. Rád by som
vyslovil jedno prianie. Mali sme tu plynovú krízu, sme v období finančnej a
ekonomickej krízy a ja si veľmi prajem, aby nenastala kríza v našich
vzťahoch, aby sme si aj naďalej ľudsky vychádzali v ústrety. Všetky
krízy a riziká sa dajú prekonať, pokiaľ sú dobré práve tie medziľudské
vzťahy.“
V závere príhovoru starosta vyjadril nádej, že
všetci prítomní budú obci aj v budúcnosti pomáhať tak, ako doteraz.
O jednotlivých investičných akciách v Breznici sme informovali aj na
stránkach našich novín. Len pre úplnosť dodáme, že v minulom roku obec
preinvestovala päť a pol milióna korún získaných z fondov, ďalší
milión vyčlenila z obecnej kasy.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter