Starosta Breznice ďakoval podnikateľom

Koncom januára sa v Breznici už po siedmykrát uskutočnila novoročná
recepcia, na ktorú starosta obce Slavomír Brendza už tradične pozýva
podnikateľov z obce, ale aj tých, ktorí v obci pôsobia, poslancov
obecného zastupiteľstva, riaditeľky breznickej základnej a materskej školy,
obecného farára a predstaviteľov firiem, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom
podieľajú na rozvoji obce.

V úvode slávnostnej recepcie všetkých prítomných privítal, poďakoval
za spoluprácu a do nového roka sebe aj celej obci zaprial veľa šťastia pri
schvaľovaní ďalších žiadostí a projektov. „Od roku 1989,
teda od začiatku existencie Obecného úradu v Breznici, nebolo ešte nikdy
preinvestovaných toľko peňazí, ako práve v roku 2008. Rád by som
vyslovil jedno prianie. Mali sme tu plynovú krízu, sme v období finančnej a
ekonomickej krízy a ja si veľmi prajem, aby nenastala kríza v našich
vzťahoch, aby sme si aj naďalej ľudsky vychádzali v ústrety. Všetky
krízy a riziká sa dajú prekonať, pokiaľ sú dobré práve tie medziľudské
vzťahy.“
V závere príhovoru starosta vyjadril nádej, že
všetci prítomní budú obci aj v budúcnosti pomáhať tak, ako doteraz.
O jednotlivých investičných akciách v Breznici sme informovali aj na
stránkach našich novín. Len pre úplnosť dodáme, že v minulom roku obec
preinvestovala päť a pol milióna korún získaných z fondov, ďalší
milión vyčlenila z obecnej kasy.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter