Stanovisko poslancov MsZ v Stropkove k posledným udalostiam v našom meste

<p><em>Vážení spoluobčania,</em><br>
<em>život v našom meste v tomto období poznamenávajú viaceré rozhodnutia
vedenia mesta za spolurozhodovania desiatich koaličných poslancov mestského
zastupiteľstva, ktoré podľa nášho názoru škodia mestu Stropkov.</em></p>

<p><em>Ako zvolení poslanci sme aktívni na rokovaniach, predkladáme rôzne
návrhy v prospech Vás občanov nášho mesta, pričom sú tieto aktivity
odmietané a ignorované. Vyvrcholením týchto udalosti bolo posledné
zasadnutie mestského zastupiteľstva, kde boli predložené materiály, ktoré
negatívne ovplyvnia ekonomiku a hospodárenie mesta v blízkej
budúcnosti.</em><br>
<em>Odchodom z rokovania mestského zasadnutia vyjadrujeme protest a odmietame
sa podieľať na nezodpovedných rozhodnutiach. NESÚHLASÍME s odpredajom
budovy MIER jednému záujemcovi, s formou financovania opráv ciest a
chodníkov, s odpredajom pozemkov za neprimerane nízke ceny a tiež ZÁSADNE
NESÚHLASÍME so zvýšením daní a poplatkov pre občanov v tomto
období.</em><br>
<em>Nedôstojné vystúpenie prednostu mestského úradu Mgr. Ivana Klebana,
ktorý „v plamennom prejave“ kritizoval naše konanie a bezprecedentne
napadol dva kluby poslancov pôsobiacich v mestskom zastupiteľstve, v priamom
prenose odhalilo jeho nekompetentnosť. Jeho vizitkou je nepoznanie
príslušných zákonov a predpisov. Za chybné a nekvalitné materiály, ktoré
sú nám predkladané na rokovania mestského zastupiteľstva nesie ako
najvyšší „administrátor“ priamu zodpovednosť.</em><br>
<em>Prednosta mestského úradu je menovaný a odvolávaný primátorom mesta.
Jeho pôsobenie vo funkcii nepochádza od občanov – voličov. Napriek tomu,
jeho vystupovanie na rokovaniach mestského zastupiteľstva pôsobí, akoby bol
jedenásty koaličný poslanec. To je v hrubom rozpore s ustanoveniami zákona
o obecnom zriadení a s rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva.
Všetky tieto skutočnosti by mali byť dôvodom a impulzom pre primátora, aby
zvážil jeho ďalšie pôsobenie vo funkcii prednostu mestského
úradu.</em><br>
<strong>Ing. Gabriela Maruščáková, PhDr. Terézia Potomová, JUDr. Ondrej
Brendza, MUDr. Martin Jakubov, Michal Sýkora, Milan Pavúk, Ing. Stanislav
Humeník, Marián Bujdoš</strong></p>

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter