Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Stanovisko Mesta Stropkov k otázke pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb

Všeobecné záväzné nariadenie o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb a o usmerňovaní obchodnej a
podnikateľskej činnosti na území Mesta Stropkov patrí stále medzi
aktuálne témy na rôznych diskusných úrovniach. Vedenie Mesta Stropkov
zastáva názor, že táto téma by sa nemala obmedzovať iba na otázku
otváracích hodín, ale na komplexné podmienky prevádzkovania
reštauračných a zábavných zariadení.

Proces novelizácie VZN má širší základ. Podnetom pre zmenu pravidiel
času predaja a času prevádzky služieb bola petícia obyvateľov Ul. akad.
Pavlova. Vedenie mesta Stropkov sa muselo postaviť pred rébus, v ktorom proti
sebe stáli obyvatelia bytových domov sťažujúci sa na rušenie verejného
poriadku a nočného pokoja a na druhej strane verejnosť, uplatňujúca si
svoje právo na zábavu. Samozrejme, povolenie na prevádzku barov, klubov a
diskoték vydáva Mesto Stropkov, ale k schválenému rozhodnutiu pristupuje
vždy s úprimnou vierou, že výsledkom bude vzájomná tolerancia a nebude
dochádzať k narušovaniu kvality medziľudských vzťahov. Mrzí nás to, ale
v tomto prípade vznikol konflikt, ktorý sa musel riešiť. Podľa nášho
názoru elementárnou hodnotou je právo na pokojný a slušný život. Zábava
vo forme klubových koncertov, diskoték, či party patrí v tomto prípade na
druhé miesto.
Cieľom novelizovaného VZN nebolo vytvoriť, predovšetkým pre mladých
ľudí, bariéru pre ich možnosti zabávať sa. No museli a chceli sme dať
jasný signál, že nebudeme tolerovať konfliktné správanie sa verejnosti.
V každom prípade sme pripravení na diskusiu s mladými ľuďmi, pokiaľ
ukážu ochotu podieľať sa na budovaní korektných vzťahov medzi
obyvateľmi.
Vedenie Mesta Stropkov sa v žiadnom prípade nezbavuje zodpovednosti na
prijatom rozhodnutí a preto nás mrzí interpretácia, na základe ktorej,
podľa časti verejnosti, odmietame práva podnikateľov a kráčame proti
mladým ľuďom. Z toho dôvodu pripomíname, že platné VZN umožňuje
primátorovi mesta Stropkov povoliť otváracie hodiny od nedele do štvrtka do
24.00 hod. a v piatok a sobotu do 02.00 hod.
Pokiaľ bude o to záujem, veľmi pozorne si vypočujeme každú iniciatívu a
iné riešenie, no nikdy nesmieme zabudnúť na to, že pokiaľ im bude chýbať
úcta a tolerancia voči ostatným občanom, budeme nútení postupovať opäť
rovnako razantne. Jednoducho, pri základnom práve na pokojný a slušný
život niet priestoru na kompromisy. Sme presvedčení, že keď v diskusiách
opadnú emócie, dokážeme si sadnúť za jeden stôl. Každý proces je živý
a otvorený. Výnimkou nie je ani VZN o určení pravidiel času predaja
v obchode a času prevádzky služieb a o usmerňovaní obchodnej a
podnikateľskej činnosti na území Mesta Stropkov.
Imrich Makó, hovorca MsÚ v Stropkove

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter