Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Správa katastra oznamuje

V súvislosti so zmenou právnych predpisov pri prechode na EURO správa
katastra nehnuteľností upozorňuje širokú verejnosť:

Zákon NR SR č. 264/2008 Z.z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
– § 2 ods. 3 – kolkové známky sa vydávajú v týchto hodnotách a
v tejto farbe tlače:
a) 0,5 eura oceľovomodrej
b) 1, 3 a 5 eur fialovej
c) 10 a 20 eur trávovozelenej
d) 50 eur oranžovej
e) 100 eur čiernohnedej
– §14 ods. 1 – platnosť kolkových známok vydaných podľa doterajších
predpisov sa končí 16. dňom po zavedení meny euro v Slovenskej republike
(16. 1. 2009)
– §14 ods. 2 – kolkové známky vydané podľa §2 tohto zákona sa
prvýkrát použijú dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike
(1. 1. 2009)
V zmysle zákona NR SR č. 465/2008 Z.z., ktorým sa menia a dopĺňajú
zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky
v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike sa poplatky
v slovenských korunách po 1. januári 2009 prepočítajú konverzným
kurzom 30,1260 Sk na eurá nasledovne:
50,- Sk …………….. 1,50 eura
100,- Sk …………….. 3 eurá
200,- Sk …………….. 6,50 eura
250,- Sk …………….. 8 eur
2 000,- Sk …………….. 66 eur
8 000,- Sk …………….. 265,50 eura
Správa katastra v Stropkove týmto oznamuje širokej verejnosti, že:
• dňa 31. decembra 2008 – SILVESTER bude od 12.00 hod.
z technických príčin zatvorená v súvislosti s prechodom na EURO,
sumarizáciou údajov KN za rok 2008. Príjem listín na registratúre bude
možný do 14.00 hod.
• dňa 2. januára 2009 sú úradne hodiny od 8.00 hod. do
12.00 hod. Príjem listín na registratúre je možný do 14.00 hod.
JUDr. Ondrej Brendza, riaditeľ správy katastra

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter