Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Spotrebiteľské združenia majú svoju komoru

<p>Spotrebiteľom je každý z nás a hoci sa za svoje spotrebiteľské práva
musíme denne pasovať pri ceste autobusom ráno do práce, ako konzumenti
potravín, pacienti v nemocniciach, v kamenných obchodoch, pri nakupovaní
cez internet, pozeraní televízie i telefonovaní, v úlohe turistov,
športovcov, poistencov či pri podpise úverových zmlúv, problematike ochrany
spotrebiteľov nie je na Slovensku venovaná dostatočná pozornosť.</p>

<p>Aj preto v uplynulých dňoch vznikla Slovenská komora spotrebiteľských
organizácii (SKSO), ktorá združuje spotrebiteľské organizácie a má za
cieľ poskytnúť im podporu. V súčasnosti má desať členov, no tento
počet nie je konečný. Hoci SKSO nie je spotrebiteľskou organizáciou a jej
cieľom nie je priamo chrániť spotrebiteľov, združuje spotrebiteľské
organizácie, aby im poskytla podporu. <strong><em>„Spotrebiteľské
združenia na Slovensku odvádzajú veľmi kvalitnú prácu. Svojim rôznorodým
zameraním dokážu poskytovať služby vo všetkých oblastiach
spotrebiteľskej ochrany. Verím, že si zaslúžia väčšiu pozornosť
i podporu zo strany štátu a vznik komory je prvým výsledkom spolupráce,
ktorá prinesie svoje ovocie najmä samotným slovenským
spotrebiteľom,“</em></strong> uviedol po ustanovujúcom sneme novozvolený
predseda komory Roman Jurík. Komora, ktorej členmi sú zatiaľ združenia
Ochrana spotrebiteľom a vlastníkom bytov, Úžera.org, Združenie Brániť sa
oplatí, Združenie na ochranu občana spotrebiteľa HOOS, Združenie
občianskoprávnej ochrany spotrebiteľa, Združenie právnikov Slovenska,
Nestrácaj nádej, Združenie na ochranu finančného spotrebiteľa (OFS),
Združenie pomoc a ochrana spotrebiteľa (POS) a Asociácia užívateľov
služieb, bude svojich členov zastupovať v konaní vo vzťahu k orgánom
verejnej správy, najmä k ministerstvám a iným ústredným orgánom
štátnej správy, i k orgánom dozoru a dohľadu, vzdelávať ich,
poskytovať odbornú pomoc a zastupovať ich aj vo vzťahu k dodávateľom a
poskytovateľom služieb. Cieľom komory je tiež komunikovať a posilniť
spoluprácu s inštitúciami Európskej komisie a zahraničnými
spotrebiteľskými združeniami. <strong><em>„Veríme, že spoločnými silami
sa nám podarí efektívnejšie presadzovať štandardy ochrany spotrebiteľov
zaužívané nielen na Slovensku, ale i v ostatných krajinách EÚ a dostať
túto problematiku do centra pozornosti odbornej i laickej verejnosti, aby
nebola len nástrojom na získanie politickej popularity,”</em></strong>
uviedla podpredsedníčka komory Petra Vargová Čakovská zo Spoločnosti
ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad.<br>
<strong>Petra Vargová Čakovská</strong><br>
<strong>Spoločnosť ochrany spotrebiteľov S.O.S. Poprad</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter