Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Športovej akadémii Mateja Tótha sa darí

„Atletika mi nevzala nič, naopak, dala mi všetko, čím
som,“
uviedol na margo Športovej akadémie olympijský víťaz
2016 Matej Tóth.

Cirkevná základná škola v Stropkove sa v bežeckej súťaži Dobrý beh
O2 umiestnila na druhom mieste v rámci nášho kraja, čím získala
certifikát Športovej akadémie Mateja Tótha.
Vybehať škole tento mimoriadne atraktívny projekt pomohol tím 43 bežcov,
ktorí spoločne nabehali presne 6 201, 66 km nielen doma, ale aj za hranicami
Slovenska.
„Bola to výzva zo strany tímu Mateja Tótha“,
vysvetlila svoj podnet a motiváciu pani riaditeľka CZŠ Mária Karašinská
zapojiť sa do tejto súťaže.
„Vyhrali sme, podarilo sa to a práve v tom čase naša škola
slávila 25. výročie založenia. Krajši darček sme si nemohli priať.
Šport má u nás zelenú, aj keď nie sme škola so športovým
zameraním“,
teší sa z úspechu a vysvetľuje svoju obrovskú
radosť pani riaditeľka CZŠ Mária Karašinská. „Je to veľká
osobnosť a treba Mateja Tótha zažiť“,
dodáva M.
Karašinská.
Škola získala grant na športový program v réžii Mateja Tótha a jeho
profesionálneho tímu, rôzne cvičebné pomôcky, športové trička a čo je
najhlavnejšie unikátnu metodiku, ktorú M. Tóth vyskladal spolu s trénermi,
fyzioterapeutmi a psychológmi na základe vlastných skúseností.
„Matej Tóth sa so svojím tímom odborníkov zamerali na
vytvorenie špeciálnej metodickej príručky s dôrazom na
kineziológiu“
priblížila trénerka Mgr. Petronela
Tkačivská. Využíva sa hlavne vývojová kineziológia, ktorá počas prvého
roku života dieťaťa zabezpečuje jeho vertikalizáciu. Sú to programy,
s ktorými sa rodíme, sú teda geneticky dané.
„Táto metodika korešponduje s metodikou Štátneho
vzdelávacieho programu, rozdiel je len v dôraze na vývojovú
kineziológiu“,
vysvetlila P. Tkačivská.
Ďalšou významnou súčasťou tejto metodiky je využívanie cvičení a hier,
na tvorbe ktorých sa zúčastňovala detská psychologička. Deti sa učia
nielen vyhrávať, ale tiež to, ako sa vyrovnať s prehrou, či
neúspechom.
Metodika sa opiera aj o psychodiagnostické testovanie a následný mentálny
tréning detí, ktorý bol špeciálne vytvorený pre Športovú akadémiu
Mateja Tótha.
„Deti už absolvovali priebežné testovanie, ktoré ešte nemáme
s čím porovnávať, keďže ubehla krátka doba od začiatku tejto akadémie.
Údaje sa musia zozbierať, vyhodnotené a porovnávané budú
neskôr“,
dodala P. Tkačivská.
Záujem zo strany rodičov a detí bol obrovský, no počet miest bol
obmedzený. Vybraných bolo 20 detí a prednosť mali tí mladší z prvého
stupňa. Vznikla tak heterogénna skupina.
Je veľmi potrebné vychádzať z poznania, že každé dieťa je individuálna
bytosť s určitými osobnostnými vlastnosťami, schopnosťami a s rozdielmi
v charakteristických vzorcoch myslenia, cítenia a správania.
„Vybraní tréneri absolvovali súbor špeciálnych školení a
sami na sebe metodiku a jednotlivé cviky a polohy odskúšali“,

priblížila trénerka.
Tréningový program obsahuje hry a súťaže, je zameraný na rozvoj
rýchlostných a koordinačných schopností, ako aj vytrvalostných a
silových, zdravotné cvičenia a iné.
Do programu je tiež zahrnutý mentálny tréning a relaxácia, koncentrácia a
vizualizácia. Dôraz je kladený na osobnosť dieťaťa a potreba
psychodiagnostiky.
„Deti reagujú pozitívne a chcú všetko nové vyskúšať, sú
prirodzené zvedavé. Majú množstvo energie. Stretávame sa dvakrát do
týždňa, vždy v utorok a štvrtok“,
približuje priebeh
tréningov P. Tkačivská.
Športová akadémia má veľký úspech a škole priniesla mnoho zážitkov,
inováciu, ale hlavne zdraviu prospešnú mimoškolskú aktivitu.
Zámerom projektu je dotiahnuť deti k športu, aby sa hýbali a mali zo
športu radosť, aby úspech, meno a popularita M. Tótha bola niečím
vznešenejším, ako len radosť z medaily, aby sa „niečo“ odovzdalo
ďalším generáciám.
Ako uvádza Matej Tóth poslaním je množstvo krásnych a radostných hier a
pochopenie, že šport nie je len námaha, ale predovšetkým radosť a
spokojnosť.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter