Športové hry zdravotne telesne postihnutých

OR – SZZP v Stropkove usporiadala v piatok dňa 29. 8. 2008 športové
hry telesne zdravotne postihnutých v areáli lyžiarskeho vleku
v Stropkove.

Súťažilo sa v troch súťažných disciplínach, a to v streľbe
vzduchovkou, v hode granátom a v hode kriketovou loptičkou na cieľ.
Jednotliví súťažiaci súťažili pod dozorom rozhodcov. Ohodnotená bola
každá disciplína jednotlivo, nakoľko súťažiaci neabsolvovali každú
z disciplín, len tú, do ktorej sa prihlásili. Po absolvovaní všetkých
disciplín bolo vykonané vyhodnotenie na prvých troch miestach pod taktovkou
p. prof. Hričana Albína. Súťažiaci na prvých troch miestach boli odmenení
diplomom a skromnou vecnou cenou. Celkový víťaz nebol vyhlásený, nakoľko
si myslím, že zvíťazil každý, kto sa týchto športových hier
zúčastnil. Po vyhodnotení súťaží bolo podané skromné občerstvenie a
teplý guláš. Myslím si, že podujatie sa vydarilo, lebo nám prialo aj
počasie. Poďakovanie patrí aj ostatným členom predsedníctva OR SZZP,
ktorí mi pri organizovaní športových hier pomáhali a to p. Kleknerovi, p.
Drobňákovej a pani Lorencovej. Poďakovať by som chcel prof. Albínovi
Hričanovi ako hlavnému rozhodcovi za vzornú organizáciu celého podujatia a
za prepožičanie šprotových pomôcok. Nakoniec veľká vďaka patrí
sponzorom, ktorí toto podujatie podporili. Mestský úrad Stropkov – p.
Leškovská, reštaurácia SISI – p. Sisáková, JUDr. Dušan Maruščák,
COLTSUN-CONSULT, AMSA – p. Savčáková, Ing. Dušan Špilár s manželkou
Ivanou, Orange Stropkov, BUPO – p. Bujdoš, II. ZŠ Stropkov, Lahôdky
Unikát, Empe nealko s.r.o. Stropkov, p. Alojzovi Kavkovi – výtvarníkovi za
vypísanie diplomov a TJ Slávia Stropkov, menovite p. Smolkovi st. a p.
Smolkovi ml. za poskytnutie priestorov na usporiadanie športových hier.
Milan Drobňák, predseda OR – SZZP

obrazek obrazek obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter