Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spomienkového stretnutia sa zúčastnil aj radca veľvyslanca Ruskej federácie

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-oslobodenie-02.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Minulý štvrtok sa
v mestskom parku uskutočnilo Spomienkové stretnutie pri príležitosti
69. výročia oslobodenia Stropkova. Po pietnom akte kladenia vencov
nasledovala pieseň v podaní speváckeho zboru Karmel a báseň, ktorú
predniesla Klaudia Petrová. Všetkých prítomných privítal vedúci OŠK
Tibor Kubička. Ako prvý predstúpil pred mikrofón s príhovorom radca
vyslanec Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku Andrej Vladimirovič
Šabanov.</p>

<p><strong><em>„Pri tejto príležitosti vám tlmočím srdečné pozdravy a
priania zdravia, šťastia od veľvyslanca Ruskej federácie. Dnes vzdávame
hold pamiatke a hrdinstvu osloboditeľov Stropkova a tým všetkým, ktorí
s nasadením života bojovali a padli za slobodu Slovenska. Vždy budeme
vďační staršej generácii za jej hrdinské skutky, obetavosť, odvahu a
statočnosť. Vďaka tomuto spoločnému úsiliu zachránili Európu a celý
svet pred nacizmom. Všetci sme vyvodili ponaučenie z dejín. Jedno z nich
spočíva v tom, že nemáme právo zabudnúť, zradiť tých, ktorí padli za
našu spoločnú slobodu. Nesmieme sa zmieriť s pokusmi o prepísanie dejín
a revidovanie výsledkov druhej svetovej vojny. Je to naša povinnosť voči
tým, ktorých pamiatku dnes uctievame. Ešte raz by som chcel poďakovať
občanom mesta Stropkov za toto podujatie a chcem všetkým, aj veteránom, aj
mladej generácii, celému slovenskému ľudu zaželať rozkvet a úspech vo
všetkých predsavzatiach,“</em></strong> povedal. Po vzácnom hosťovi sa
ujal slova podpredseda OblV SZPB a člen ÚR SZPB Ján Uhrík. Po skončení
spomienkového stretnutia sa v mestskej knižnici uskutočnila beseda
s Andrejom Vladimirovičom Šabanovom. Jej nosnou témou bol vojnový
rok 1943.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-oslobodenie-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-oslobodenie-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-oslobodenie-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-oslobodenie-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-oslobodenie-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-oslobodenie-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-oslobodenie-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-oslobodenie-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-oslobodenie-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-oslobodenie-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-oslobodenie-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-oslobodenie-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-oslobodenie-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-oslobodenie-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-oslobodenie-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-oslobodenie-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-oslobodenie-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2013-12/49-oslobodenie-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter