Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spomienka na rodáka Michala Potomu i na 75. výročie SNP

Uplynulá nedeľa
v obci Brusnica patrila spomienke nielen na 75. výročie Slovenského
národného povstania, ale obyvatelia obce si pri tejto príležitosti tiež
spomenuli na Banderovcami zavraždeného rodáka Michala Potomu, ktorému
v tento slávnostný spomienkový deň odhalili pamätnú tabuľu.

„Jedným z najušľachtilejších ľudských snažení je
úsilie o spravodlivosť. Jedným z najprirodzenejších práv človeka je
právo byť slobodný a ja dodávam, že jednou z najsmutnejších chvíľ
v histórii je tá, keď spravodlivosť a sloboda musia mlčať, lebo ich
prekričí netolerancia a zlo. Našťastie je tu ľudská pamäť a svedectvá
tých, ktorí prežili, svedectvá ich blízkych, príbuzných a priateľov,
ktoré sú zárukou toho, že odkrývanie pravdy o minulosti nebude pokrivené.
To je cesta boja proti skresľovaniu histórie a historických
faktov,“
uviedla vo svojej úvodnej reči starostka obce T.
Szabóová.
M. Potoma bol dňa 27. augusta 1945 násilne ubitý Banderovcami. Stal sa tak
prvou obeťou Banderovcov na území vtedajšieho Československa. Miestni
otcovia duchovní gréckokatolíckej i pravoslávnej cirkvi slúžili
panychídu, po ktorej nasledovalo kladenie vencov a chvíľa ticha, ktorá
patrila všetkým padlým a vojnou utrápeným i všetkým tým, ktorým nebola
dopriata jeseň života v pokoji a mieri.
„V týchto dňoch, presne 29. augusta 2019, sme si pripomenuli
75. výročie SNP. Všetky obete druhej svetovej vojny si zaslúžia česť a
našu úctu. My všetci, ktorí sme sa narodili po roku 1945, sme už vojnový
konflikt na našom území nezažili. Dostali sme teda jeden z najväčších
darov, ktorým je mier,“
pokračovala T. Szabóová.
„Nedovoľme preto deformovať dejiny a historické fakty.
Nezabúdajme na obete, aj keď žijeme svoj každodenný život v mieri.
Ohniská nepokojov a neznášanlivosti v rôznych kútoch Európy varujú.
Opäť zomierajú ľudia v ozbrojených konfliktoch, deti nevynímajúc.
Pripomínajme si históriu a buďme príkladom tolerancie. Nech je Brusnica
skutočným domovom nás všetkých. Nech sú pevné naše korene dnes
i v budúcnosti,“
dodala starostka obce a vyjadrila nádej,
že tieto tabule nebudú len kusom kameňa, ale budú aj miestom duchovných
hodnôt, spomienok, piety a poučenia sa z hrôz vojnových konfliktov.
„Ten kto zabúda na tragédie minulosti, môže byť
konfrontovaný tragédiami budúcnosti,“
citovala T.
Szabóová.
„Uplynulo 75 rokov, čo sme sa vďaka statočnosti našich
predkov zapísali do histórie víťazov nad zvrátenou fašistickou
ideológiou, ktorá spôsobila najväčšie krviprelievanie v dejinách
ľudstva. Mier, ktorý dnes pokladáme za samozrejmú súčasť života, sa
zrodil v slzách a útrapách Slovákov i ostatných národností. Dokázali
sme sa vzoprieť so zbraňou v ruke nacistickej čižme, ktorá postúpala
mnohým národom v boji za slobodu po ich vlastnej identite. Vybojovali sme si
národnú hrdosť i uznanie. Ľudia oslavovali koniec druhej svetovej vojny,
náš rodák však prišiel o svoj život o necelé štyri mesiace nato. Túto
spomienku na 75. výročie SNP preto spájame so spomienkou na nášho rodáka
M. Potomu, ktorého utýrali Banderovci 27. augusta 1945,“

takto sa prihovoril prítomným predseda SZPB ZO Brusnica Jozef Fecko, ktorí
privítal vzácnych hostí, obyvateľov i priateľov Brusnice a poďakoval
všetkým za spoluprácu a pomocnú ruku pri organizovaní tohto pietneho
zhromaždenia s odhalením pamätnej tabule M. Potomovi.
Odovzdané boli čestné uznania i pamätné medaily tým, ktorí sa nemalou
mierou podieľajú na šírení odkazu vojnových konfliktov a pomáhajú pri
odkrývaní vojnovej, častokrát nepoznanej, histórie, pripomínajú rodákov
a ich úsilie, ich nekonečnú túžbu po slobode a mieri, ktorá im už,
žiaľ, nebola, dopriata.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter