Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spomienka na padlých a 100. výročie ukončenia prvej svetovej vojny v obci Veľkrop

V povolebnú nedeľu,
11. 11. 2018 sa na cintoríne vo Veľkrope zišlo vyše 60 občanov obce,
členov SZPB zo Stropkova, Svidníka, Vyšnej Oľšavy, Giraltoviec, Staškoviec
a Medzilaboriec, členov Klubu Arbat Slovensko-ruskej spoločnosti a členov
KČP, ako aj gymnazistov z Gymnázia P. Horova z Michaloviec, na pietnej
spomienke, aby si uctili obete 1. svetovej vojny a tu pochovaných (zatiaľ
známych) 8662 vojakov Rakúsko-Uhorskej, Ruskej aj Nemeckej armády.

Presne o 11. hodine a 11. minúte sa začal pietny akt. Položením vencov
z červených makov účastníci vyjadrili úctu a pietu padlým vojakom.
Starosta obce Marián Prokopič privítal prítomných, krátko ich oboznámil
s vývojom a priebehom obnovy a výstavby cintorína. Vyzdvihol podiel KVH
Beskydy i maďarských historikov aj študentov, bez ktorých by sa také
rozsiahle a pekné dielo určite nepodarilo. Člen ÚR SZPB a predseda Klubu
Arbat Ing. Ján Uhrík pripomenul nezmyselnosť nielen tohto, ale všetkých
vojnových konfliktov. Sú vyvolávané snahou o ovládnutie sveta,
o hromadenie bohatstva bohatými, ktorým majú vybojovať ich moc, slávu a
bohatstvo milióny nič nemajúcich, ktorým zoberú nielen ich chudobný
majetoček, ale aj zdravie a bez známok ľútosti tiež život.
Duchovný Pravoslávnej cirkvi Pavol Bobák, ktorý ochotne zastúpil miestnych
kňazov, odslúžil pobožnosť- panychídu za padlých a tu pochovaných
vojakov. Už na cintoríne, za krásneho, aj keď veterného počasia, sa
rozbehli zaujímavé debaty o samotnom cintoríne, o padlých vojakoch aj
o nezmyselných vojnových konfliktoch, ktoré hrozia a prebiehajú aj dnes.
Rozhovory pokračovali aj na obecnom úrade pri šálke čaju.
V súvislosti s pietnou spomienkou treba vyzdvihnúť tri momenty: aj keď
nebola hromadne organizovaná, zišlo sa aj bez pomoci sociálnej siete pomerne
veľa ľudí. Milým prekvapením bola účasť študentov z Gymnázia P.
Horova z Michaloviec, ktorí predpokladali, že budú na cintoríne sami.
Našťastie, nestalo sa. Vďaka Vám za to páni profesori. Veľké poďakovanie
patrí prot. Mgr. Pavlovi Bobakovi, ktorý bez váhania prišiel, pretože
neodkladné nedeľné povinnosti nedovolili účasť domácim kňazom, a
pobožnosťou vyzdvihol dôstojnosť a význam cintorína i tohoto dňa.
Vojnové operácie sa nevyhli ani nášmu kraju. Pamiatkou na tieto boje medzi
ruskou a rakúsko-uhorskou armádou, ktorej museli prísť na pomoc aj Nemecké
divízie je vyše 200 prvovojnových cintorínov na území severovýchodného
Slovenska. Najväčším z nich je cintorín pri obci Veľkrop, ktorý od roku
2007 prechádzal rozsiahlou rekonštrukciou a obnovou. Najprv sa do
obnovovacích prác, podľa vyjadrenie starostu Mariána Prokopiča, pustila
samotná obec a neskôr sa pridali členovia Klubu vojenskej histórie Beskydy
z Humenného. Bez ich pomoci, množstva odpracovaných hodín členov klubu,
Maďarov, Poliakov a mnohých ďalších by sa také grandiózne dielo určite
nepodarilo. Vďaka ich úsiliu mohol byť cintorín s ústredným monumentom
dňa 28. septembra 2018 odhalený a vysvätený. Týmto dňom bol zároveň
vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.
-JN-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter