Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spoločnosť IP Connector Technology slávnostne spustila výrobu

Nemecká spoločnosť
IP Connector technology výrobu rozbehla začiatkom mája. Minulý utorok sa
v priestoroch hnedého priemyselného parku za prítomnosti vedenia
spoločnosti, zástupcov samosprávy, dodávateľov a zamestnancov uskutočnilo
slávnostné otvorenie a oficiálne spustenie novej výrobnej prevádzky.
Stropkovská firma sa zaoberá kompletizáciou konektorov pre elektrotechnický
priemysel.

„Myšlienka vybudovať firmu nepríde len tak z večera do
rána,“
prihovoril sa v úvode Volker Koppert, spolumajiteľ IP
Connector Technology, ktorý je zároveň viceprezidentom nemeckej firmy Phoenix
Contact, výhradného odberateľa stropkovskej prevádzky. „Od
prvého spoločného stretnutia s primátorom mesta ešte v novembri 2014 sa
v týchto priestoroch urobili kus práce. Výrobná hala, v ktorej teraz
stojíme pred spustením výroby musela prejsť mnohými nevyhnutnými
úpravami. Spoločnými silami sa nám podarilo vybudovať modernú prevádzku a
verím, že naše výrobné aktivity sa do budúcnosti budú ďalej
rozširovať. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na realizácii
podieľali. Chcem sa predovšetkým poďakovať konateľke spoločnosti IP
Connector Technology Ivane Potomovej, ktorá úspešne manažovala celý proces
od úvodných rokovaní až po dnešok, keď môžeme spustiť novú
výrobu.“
Do úpravy priestorov pozostávajúcich z dvoch
výrobných hál a pozemku v rozlohe takmer 1 000 m2 bolo doteraz
investovaných 250 tisíc eur. Technické vybavenie v prevej etape stálo
ďalších 100 tisíc eur. Primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza na otvorení
uviedol, že ho teší každé jedno nové pracovné miesto vytvorené v našom
regióne. „Kto poznal tento areál predtým si vie porovnať, ako
to tu vyzeralo vtedy a ako teraz. Stropkovský priemyselný park sa doteraz
spájal s mnohými škandálmi, kauzami, či vyhláseniami o stovkách nových
pracovných miest. Ako tu už odznelo, rokovania s potenciálnym investorom
začali krátko po komunálnych voľbách v roku 2014. Aby sme sa dostali
k vytýčenému cieľu, zvolili sme cestu postupných krokov. Investor
prezentoval svoje zámery a my sme následne realizovali kroky spojené s jeho
vstupom do priemyselného parku. Výsledkom bolo schválenie nájomnej zmluvy
v zastupiteľstve a samotné spustenie výroby. Sme vďační za vytvorenie
každého nového pracovného miesta a držíme palce v ďalšom napredovaní
spoločnosti,“
uviedol O. Brendza. V súčasnosti tvorí
kolektív zamestnancov 35 ľudí. „Práca je nenáročná,
vhodnejšia skôr pre ženy,“
uviedla konateľka spoločnosti
Ivana Potomová. Firma počet zamestnancov do budúcnosti plánujú rozširovať
v závislosti od ekonomickej situácie a vývoja trhu. „Sme na
začiatku výroby, preto má všetko svoj čas a postupnosť. Nedá sa nastaviť
výroba ihneď na kvantá výrobkov ani na veľký počet zamestnancov. Musí to
nabiehať s nejakou prijateľnou postupnosťou. Všetko závisí od projektov,
v akom časovom horizonte sa k nám presunú,“
vysvetľuje.
Stropkovská spoločnosť je autorizovaným dodávateľom konektorov výlučne
pre svojho partnera, ktorým je nemecký Phoenix Contact, zabezpečujúci
výrobu v rámci deviatich zahraničných výrobných prevádzok a
52 zastúpeniami po celom svete.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter