Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Spevácky zbor Maľovaný svet oslávil 30. narodeniny

Vo štvrtok sa v divadelnej sále mesta Stropkov uskutočnil jubilejný
koncert detského speváckeho zboru Maľovaný svet a jeho hostí. Záštitu nad
podujatím, ktoré sa konalo pri príležitosti 30. výročia vzniku tohto
speváckeho telesa, prevzala štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR
Bibiána Obrimčáková, ktorá v slávnostnom príhovore okrem iného
povedala:

„Práca v oblasti umeleckého vzdelávania je poslaním. Preto
investovať tridsať rokov deťom a nezištne v nich rozvíjať umelecké
sklony a talent si zaslúži nielen našu pozornosť, ale aj úctu a podporu.
Pokiaľ ide o jubilujúcich – detský spevácky zbor Maľovaný svet, chcem
povedať, že si vysoko vážim prácu detí pôsobiacich v tomto súbore a
aktivity všetkých, ktorí zabezpečovali, ale aj zabezpečujú jeho činnosť.
Som presvedčená, že deťom je potrebné odmalička vštepovať, aby vo
všetkom hľadali hodnotu a krásu… Jubileum je vďačnou príležitosťou pre
spomienky. V ich zrkadle sa vynárajú žiaci, ktorí za tridsať rokov
existencie detského speváckeho zboru vrchovatou mierou prispeli k dobrému
menu tohto súboru, ale aj k dobrému menu školy. Žiaci, ktorí sa úspešne
uplatnili a uplatňujú v živote. Ako pedagóg a rodič viem, že za všetkým
tým je snaha, ľudské oduševnenie, obetavosť, veľa hodín práce i umu,
tvorivosť a nekonečne mnoho snaženia pedagógov, ale i nepedagógov,
rodičov a samotných talentovaných žiakov. Preto využívam túto
príležitosť a vzdávam hold a úprimné poďakovanie pani Mgr. Ľudmile
Jakubčovej, zakladateľke detského speváckeho zboru Maľovaný svet, ktorý
pod jej vysoko odborným, kvalifikovaným a oduševneným vedením reprezentuje
už 30 rokov nielen ZUŠ, ktorej renomé je zvučné za hranicami nášho
mesta, ale súčasne aj kvalitu hudobného speváckeho prejavu na významných
podujatiach a súťažiach v rámci kraja, Slovenska.“

V nasledujúcich chvíľach privítala konferencierka podujatia Alena Focková
vzácnych hostí, potom sa už publiku predstavil jubilujúci zbor. V programe
ďalej účinkovali Tatiana Hicová, Tomáš Jakubčo, Bibiána Obrimčáková
ml., ale aj ďalší bývalí členovia Maľovaného sveta. Na pódiu zazneli aj
piesne v podaní chlapčenského a mužského speváckeho zboru Ozvena
z Vranova nad Topľou. V ďalšej časti osláv zablahoželal jubilujúcemu
zboru primátor Peter Obrimčák, vedúci OŠaK Ľubomír Spišák a riaditeľ
ZUŠ F. Veselého Miloslav Cimbala. Krátko pred záverom prišlo na rad
odovzdávanie ďakovných listov, ktoré boli za dlhoročnú spoluprácu
s detským speváckym zborom Maľovaný svet udelené Ľudmile Jakubčovej,
Natálii Čepovej, Drahomíre Staškovej, Dušanovi Leškovi a Jozefovi
Kačmárovi st. in memoriam. Ďakovné listy boli udelené aj Eve Bedruňovej a
Alexandrovi Soóšovi, ktorí pred tridsiatimi rokmi podporili myšlienku
založenia detského speváckeho zboru. Bodkou za slávnostným podujatím bola
pieseň Maľovaný svet od Igora Bázlika v podaní všetkých
účinkujúcich.
Priblížme si v krátkosti históriu detského speváckeho zboru Maľovaný
svet. Vznikol v roku 1978 za podpory Alexandra Soóša, vtedajšieho
riaditeľa Domu detí a Evy Bedruňovej, vtedajšej riaditeľky ĽŠU
v Stropkove. Od roku 1988 zbor pôsobí pri MsKS a ZUŠ a od roku 2003 sa
stal zriaďovateľom OŠaK MsÚ v Stropkove a ZUŠ. Zbor od jeho vzniku vedie
Ľudmila Jakubčová. Práve vďaka jej umeleckému presvedčeniu a nadšeniu zo
strany detí zaznamenával Maľovaný svet postupné úspechy. Päťkrát
zvíťazil v okresnej súťaži, zúčastnil sa 1. a 3. ročníka Krajského
festivalu školských speváckych zborov v Prešove, kde sa po oba ročníky
umiestnil v 3. pásme. Zbor ako jeden z nádejných talentov účinkoval aj
v televíznej relácii Talentárium. Maľovaný svet vystupuje na rôznych
kultúrnych podujatiach v Stropkove, krásu zborového spevu však šíril aj
v zahraničí, napríklad v družobnom okrese Rachovo na Ukrajine a v Poľsku
na výstave betlehemov v roku 2004. Dlhoročná spolupráca spája so zborom
aj korepetítorov Drahomíru Staškovú, Dušana Leška a Natáliu Čepovú, ale
aj zosnulého Jozefa Kačmára st. So zborom spolupracovali mladí nádejní
hudobníci – Marianna Micenková, Tomáš Jakubčo, Miroslav Bugir, ale
i akordeónový súbor ZUŠ pod vedením Mgr. Lenky Bangovej a detská ľudová
hudba ZUŠ pod vedením Barnabáša Hangoniyho. Za 30 rokov prešlo rukami
dirigentky Ľudmily Jakubčovej viac ako 500 detí. Nesporným dôkazom, že
práve detský spevácky zbor podchytil a ďalej rozvinul talent mladých ľudí
sú odchovanci, ktorí sa hudbe venujú profesionálne. Medzi úspešných
niekdajších členov patria Katarína Mašlejová, ktorá študuje odbor
dirigovanie v Brne, Renáta Rothová dirigujúca zbory v Nemecku, Mária
Šmajdová, ktorá študuje folkloristiku a tiež Tomáš Jakubčo, ktorý
študuje dejepis a hudobnú výchovu na vysokej škole v Prešove.
V súčasnosti v Maľovanom svete pôsobí 40 detí vo veku od 6 do
12 rokov, zbor klavírne doprevádza korepetítorka Zdenka Petriľáková.
„Som veľmi vďačná všetkým, ktorí sú ustretoví pri
nácviku, ale aj rodičom, ktorí sa pre svoje deti obetujú a vodia ich na
skúšky, lebo tých je veľa. Aj teraz máme dosť náročné obdobie, pretože
sa blížia vianočné sviatky a my účinkujeme na všetkých benefičných a
školských koncertoch. Chcela by som apelovať na rodičov, aby talentované
dieťa, ktoré doma majú, zverili do rúk ľuďom, ktorí vedia talent
rozpoznať a najmä, rozvíjať ho. Veľa talentovaných detí, ktoré
začínali v našom zbore, sa v súčasnosti zaoberá hudbou
profesionálne,“
povedala v úvode krátkeho rozhovoru
zbormajsterka Ľudmila Jakubčová. V zbore, ktorý má za sebou
tridsaťročnú históriu, sa už vystriedali celé dve generácie.
„Vidieť prichádzať do zboru deti našich prvých členov, na
ktorých si veľmi dobre pamätám, je nádherný pocit. Nikdy nezabudnem
rodičov, našich bývalých členov, prostredníctvom ich detí
pozdravovať.“
A ako vidí Ľ. Jakubčová budúcnosť svojho
zboru? „Teraz som podchytila veľmi talentované maličké deti a
budem sa snažiť, aby v zbore zotrvali čo najdlhšie. Postupne chcem na nich
mierne zvyšovať nároky, najmä čo sa týka repertoáru a vystúpení. Máme
niekoľko pozvaní na rôzne súťaže a festivaly v okolitých mestách, radi
by sme sa ich úspešne zúčastnili. Pomaličky sa budem snažiť dostať deti
aj do takej náročnej zborovej tvorby ako je polyfónia, alebo hudba
20. storočia.“
Ako ďalej uviedla, z jubilejného koncertu
má dobrý pocit, pretože sa tu stretli ľudia, ktorí majú k sebe blízko
ako po emocionálnej, tak aj po umeleckej stránke. „Chcela by som
čo najsrdečnejšie poďakovať štátnej tajomníčke Ministerstva školstva
SR p. Bibiáne Obrimčákovej za prevzatie záštity nad týmto podujatím a
v neposlednom rade aj za finančnú podporu,“
dodala na záver
Ľ. Jakubčová.

obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek obrazek obrazek obrazek obrazek
obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter