Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Špeciálny režim počas štrajku

<p>Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
v súvislosti s avizovaným školským štrajkom pripravilo opatrenia,
ktorými chce reagovať na možné situácie.

<p>Našou snahou je minimalizovať negatívne dopady práve vo vzťahu
k rodičom školopovinných detí, ktorí nemajú možnosti na to, aby sa im
venovali v priebehu pracovného dňa. Minister školstva, vedy, výskumu a
športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič sa v tejto súvislosti
prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska obrátil na miestnu územnú
samosprávu, ako najväčšieho zriaďovateľa škôl a školských zariadení.
V liste adresovanom starostom a primátorom navrhuje zriadenie kontaktného
bodu, v ktorom by samosprávy vytvorili adekvátne podmienky na zmysluplné
trávenie voľného času detí a žiakov počas štrajku. Minister Dušan
Čaplovič v liste adresovanom starostom a primátorom okrem iného uvádza:
„Som presvedčený, že žiadnym štrajkom, ani inou formou presadzovania
požiadaviek nemôžu trpieť ľudia a zvlášť deti. Obávam sa, že práve
táto situácia môže v niektorých rodinách vo vašich samosprávach nastať
počas školského štrajku. Preto ocením vašu ústretovosť pri takejto forme
pomoci ustarosteným rodičom, akou je zriadenie kontaktného bodu.“
Počas štrajku bude tiež vytvorený alternatívny program pre mládež. Na to,
aby mohli aktívne využiť voľné chvíle budú mať k dispozícii niekoľko
športových hál a profesionálnych trénerov. Konkrétne VKP Bratislava,
volejbalové dopoludnie pre deti 5. – 9. ročníka, začiatok 8.30 hod.
Hydrorock Bratislava, program pre deti od 8 rokov so záujmom o tanečný
šport 8:30 hod. Športová hala PKO, volejbal od 8.30 hod. Športová hala
Mladosť, rôzne športy 8:00, pre deti 4. – 9. ročníka. VK Spartak
Myjava, nástup od 8:00 hod. TASK Martin dopoludnie športu 5. – 9. ročník
od 8:30 hod. VKM žilina dopoludnie športu pre deti 5. – 9. ročníka od
8:30 hod. Svoje odborné rady poskytnú aj tréneri z Národného športového
centra v Bratislave.
Rezort školstva zároveň zriadil Krízovú radu, ktorá bude monitorovať
vzniknutú situáciu, pričom pre poradenstvo vytvára dve špeciálne
telefónne linky 02/59 374 888, 02/59 374 889 a emailovú adresu: strajk&amp;#64;minedu.sk.
Michal Kaliňák, hovorca ministra

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter