Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Špecializovaná zdravotnícka ambulantná starostlivosť akútnu zdravotnú starostlivosť nedokáže nahradiť

Lokálpatriot Peter Ziman je uznávaným chirurgom. Ani jemu ako
Svidníčanovi nie je osud nemocnice vo Svidníku ľahostajný, preto prišiel
aj on podporiť tento národ v týchto pohnutých časoch. Zároveň si želal
splatiť svoj dlh voči nemocnici, v ktorej 22 rokov pracoval a ktorá mu
navždy prirástla k srdcu.

„Dlhodobejšie smerovanie vývoja východného Slovenska, ako
je absencia diaľnic, nedostatok pracovných miest, či nedostatok priemyslu a
iné negatívne vplyvy, zákonite museli mať vplyv na rozvoj zdravotníctva.
Som prekvapený, že sa týmto nikto dostatočne a zodpovedne nezaoberal. Zrejme
tu zohrali úlohu tie tri povestné opičky. Jedna nič nehovorila, druhá nič
nevidela a tá tretia nič nepočula,“
povedal doktor Ziman.
Ako ďalej uviedol, optimalizácia siete zdravotníckych zariadení bola a vždy
bude povinnosťou štátu. „Redukcia, či akési upratovanie
v tejto sieti nemôže dostať do rúk súkromný poskytovateľ. Je to vec
štátu, jedine štát o tom môže rozhodovať. Nie súkromný
prevádzkovateľ, ktorý to musí akceptovať. A ak to akceptovať nebude, tak
proste musí odísť. Nesúhlasím so zatvorením pôrodnice. Či sa jedná
o 400 alebo 500 pôrodov ročne nie je zásadne dôležité,“

myslí si a dodáva, že ak je starostlivosť poskytovaná správne, bez
evidentných pochybení, s dostatočným počtom kvalifikovaného personálu
i primeraným vybavením a k spokojnosti pacientov, tak vtedy môže byť
tých 400 pôrodov viac ako tých 500. „V nemocnici by mali byť
zachované najmenej štyri základné oddelenia – interné, chirurgické,
gynekologicko-pôrodnícke a ARO. S tým samozrejme súvisí aj opodstatnenosť
a nutnosť priznania štatútu urgentu prvého stupňa. Poskytovanie
zdravotníckej akútnej starostlivosti musí byť dostupné aj v tejto oblasti
Slovenska,“
uviedol s tým, že kilometrová spádovosť a
dostupnosť zdravotnej starostlivosti je tu podstatne rozdielna oproti iným
oblastiam Slovenska a že sú tu aj iné dôvody, pre ktoré musí byť
svidnícka nemocnica zachovaná. Hovorí sa tomu strategické dôvody.
„S prihliadnutím na terén a vzdialenosť do okolitých
nemocníc, špecializovaná zdravotnícka ambulantná starostlivosť akútnu
zdravotnú starostlivosť nedokáže nahradiť. Ak má byť na základných
oddeleniach poskytovaná kvalitná zdravotná starostlivosť, tak si to
vyžaduje dostatočný počet kvalifikovaného personálu. Lekári a zdravotné
sestry nesmú byť preťažovaný až do vyhorenia. Keďže ich treba primerane
finančne ohodnotiť, pri súčasnom spôsobe financovania zdravotníctva a
poisťovní, by to skôr či neskôr malo negatívne ekonomické
následky,“
povedal.
Dodáva, že ak sa má zachovať štruktúra základných oddelení, v takej
situácii by príjmy zo zdravotných poisťovní nemuseli pokryť náklady a
bolo by to stratové. Vždy tam a všade, kde je zdravotnícka starostlivosť
potrebná i keď je finančne stratová, musí byť povinnosťou štátu alebo
samosprávy ju dofinancovať. „Pokiaľ viem, samospráva je
ochotná podať Svetu zdravia pomocnú ruku a ja osobne chcem veriť, že Svet
zdravia na túto výzvu bude reagovať. Súhlasím, že dnes je hlavný problém
s nedostatkom kvalifikovaných lekárov. Trvalejšie systémové riešenie iste
bude bolestivé a nákladnejšie, bude špecifické a hlavne časovo náročné,
ale je to principiálne dôležité, preto treba začať čím skôr. Ja nie som
ochotný akceptovať výraz „nedá sa“ a myslím si, že ani vy nie.
Personálny vývoj si vyžaduje omnoho väčšie investície, ako investície do
techniky, či budovy, nielen z hľadiska času, ale aj z hľadiska
finančného. Odborníci nerastú na stromoch a nesejú sa na poli. Tých je
treba vychovávať, treba sa na tom skutočne poctivo
podieľať,“
uviedol.
P. Ziman si myslí, že zdravotnícky systém nemôže a nebude fungovať
princípom „dejte mi lidi a ja to pak udělám…“ To nie je tá správna
cesta. Okrem finančnej motivácie mladí ľudia, mladí lekári musia vidieť
perspektívu vlastného odborného rastu. Nemocnica musí získavať lekárov,
ktorí budú mať nemocnicu v srdci, budú mať k nej vzťah, čo sa nedá
vytvoriť za jeden rok, či dva. „Upozorňujem, že to je to
najcennejšie, čo nemocnica môže mať. Trvale žiť v minulosti sa nedá.
Samozrejme tiež nestačí žiť len dneškom. Je treba myslieť na budúcnosť.
Nemyslím si, že dnes je čas na hádzanie kameňov a hľadanie vinníkov. Je
treba urobiť hĺbkovú analýzu problému, ale nie preto, aby sme zodpovedných
pranierovali, ale preto, aby sa už nikdy také niečo v budúcnosti nemohlo
stať. Som s vami, budem s vami, cítim s vami a držím vám
palce,“
dodal v závere.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter