Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Spájanie stredných škôl v Stropkove sa nateraz odkladá

O. Brendza: „My
nebúrame ani nezmietame zo stola návrhy VÚC, ale prinášame alternatívne
návrhy.“

Poslanci MsZ v Stropkove sa na ostatnom zasadnutí okrem iného venovali aj
otázke racionalizácie stredného školstva, ktoré bolo témou
pondelňajšieho zasadnutia zastupiteľstva PSK.

„V tomto materiáli župa pripravila zlúčenie SOŠ
elektrotechnickej a SOŠ služieb. Teším sa, že sa nám podaril aspoň
čiastočný úspech v súčinnosti s podpredsedom PSK M. Jakubovom a
poslancom PSK D. Lukáčom. Vyvolali sme rokovanie s predsedom PSK a môžeme
smelo povedať, že po našom vzore nás nasledovali aj okresy Vranov n. T.
i Snina, na samotnom zasadnutí aj okres Prešov. Nezmietli sme zo stola túto
racionalizáciu, ale namietali sme spôsob ako sa to malo
zrealizovať,“
priblížil primátor mesta Stropkov O.
Brendza.
PSK navrhovalo zlúčiť tieto školy do jednej nielen administratívne, ale
navrhnuté bolo zlúčenie všetkých žiakov aj personálu a presunúť ich do
jednej budovy SOŠE bez akejkoľvek analýzy. PSK sa zameralo a porovnávalo len
čísla. Týmto zlúčením by PSK síce ušetrila 70 tis. eur ročne, čo nie
je málo, no vedenie mesta Stropkov je toho názoru, že to jednoducho nie je
správne riešenie. „Pri stretnutí s predsedom PSK M.
Majerským, ale aj pri stretnutí s vedúcim OŠK PSK J. Furmanom, sme spolu
s poslancami namietali za náš okres, že máme presné informácie a
špecifiká tohto mesta. Jednoducho sa nedá rozhodnúť od stola a spojiť
nespojiteľné. Myslíme si, že tieto školy sa nedajú spojiť len jedným
administratívnym úkonom. Máme viacero iných alternatív a
návrhov,“
uviedol primátor a dodal, že v súčinnosti
s poslancami za náš okres spoločne s inými okresmi chcú vyvolať a
podporiť odbornú diskusiu, kde sa bude analyzovať napojenie stredného
školstva na základné školstvo.
„Nateraz je spájanie zažehnané do konca júna 2020. Získali
sme čas na odbornú analýzu. Sú tu možnosti zlúčenia strednej odbornej
školy s niektorou základnou školou mesta. Dôležité je vedieť, že sa
nám podarilo z tejto racionalizácie vyňať náš okres. Podarilo sa nám
tiež zachrániť gymnázium, kde hrozilo a reálne už aj čierne na bielom
bola uvedená iba jedna trieda v novom školskom roku. Podaril sa nám veľký
úspech a je vidieť, že nás nasledujú aj iné mestá a okresy. My nebúrame
ani nezmietame zo stola návrhy VÚC, ale prinášame alternatívne
návrhy,“
uviedol primátor.
Dodávame, že stropkovskému gymnáziu boli pre nový školský rok 2019/2020
schválené dve triedy so 17 žiakmi namiesto jednej, čo je naozaj dobrou
správou.
„Samozrejme to ešte nie je koniec, budeme stupňovať naše
požiadavky a dáme návrh na rozšírenie týchto tried, no k tomu je
potrebná dôkladná analýza racionalizácie stredného
školstva,“
uzavrel O. Brendza.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter