Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Sociálna poisťovňa zaznamenala ďalší pokus o podvod, tentoraz falošné vymáhanie dlhu

Sociálna poisťovňa opäť zaznamenala pokus o neoprávnené vymáhanie
údajného dlhu na poistnom v Žilinskom samosprávnom kraji. Písomne sa o to
prostredníctvom poštovej zásielky pokúsila neznáma osoba, ktorá pomocou
falošného platobného rozkazu údajne vystaveného Okresným súdom v Žiline
vyzýva poistencov Sociálnej poisťovne na zaplatenie neexistujúceho dlhu a
súčasne súdneho poplatku za podanie odporu vo výške niekoľkých desiatok
až stoviek eur.

Sociálna poisťovňa dôrazne upozorňuje na opakovaný výskyt rôznych
pokusov o zneužitie jej mena, ktorých cieľom je získanie finančného
prospechu od rôznych osôb. V tejto súvislosti je dôležité pripomenúť,
že Sociálna poisťovňa vymáha od dlžníkov dlžné poistné, penále,
pokuty a preplatky na dávkach tromi spôsobmi: pomocou tzv. správneho výkonu,
kedy vstupuje na účet dlžníka alebo vykonáva zrážky z jeho príjmu
samotná Sociálna poisťovňa, ďalej prostredníctvom mandátnej správy alebo
exekútora. Vždy však až po tom, ako je dlžníkom doručené rozhodnutie
Sociálnej poisťovne o povinnosti uhradiť príslušnú pohľadávku, voči
ktorému sa možno do 15 dní odvolať. Dlžník svoje záväzky uhrádza vždy
na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici. V iných finančných
inštitúciách Sociálna poisťovňa účet nemá.
V prípade akýchkoľvek nejasností alebo pochybností pri doručení výzvy
na úhradu pohľadávky Sociálnej poisťovne odporúčame preveriť si
existenciu svojho záväzku priamo v pobočke Sociálnej poisťovne. Prípad,
ktorý pred pár dňami ohlásil adresát falošnej výzvy v pobočke Žiar nad
Hronom, je jasným pokusom o podvod. Šetrením sa podarilo zistiť, že sudca
uvedený v liste na Okresnom súde v Žiline vôbec nepracuje, pri čísle
účtu rovnako nebola uvedená Štátna pokladnica, ale iný peňažný ústav.
Okrem toho osoba, ktorej bola výzva adresovaná, nemá v Sociálnej poisťovni
nijaké nedoplatky.
-sp-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter