Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Sobáše a rozvody v Prešovskom kraji v roku 2017

V priebehu roka 2017 v Prešovskom kraji vstúpilo do manželstva 5 187
párov, čo je najviac za posledných 20 rokov. V porovnaní s rokom
2016 počet sobášov vzrástol o 181. Na tisíc obyvateľov stredného stavu
kraja pripadlo 6,3 sobáša. V rámci okresov Prešovského kraja najviac
sobášov na tisíc obyvateľov zaznamenal okres Stará Ľubovňa (7,1) a
najmenej okres Medzilaborce (5,1).

Podobne ako u žien v pôrodnosti, aj pri uzatváraní manželstva
pokračoval trend zvyšovania priemerného veku partnerov vstupujúcich do
manželstva. Priemerný vek ženícha i nevesty za posledných desať rokov
vzrástol približne o 2 roky. Ženísi mali v priemere 31 rokov a nevesty
28 rokov. Podobný vývoj bol aj u vzájomne slobodných partnerov, keď
ženísi vstupovali ako 29-roční a nevesty ako 27-ročné do svojho prvého
manželstva. Najvyšší priemerný vek ženíchov (33,8 roka) i neviest
(30,6 roka) bol zaznamenaný v okrese Poprad. Naopak, najnižší priemerný
vek ženíchov (29) i neviest (26,5) bol v okrese Kežmarok.
Najviac uzavretých manželstiev u oboch pohlaví bolo vo vekovej skupine
25 – 29 ročných (1 767 ženíchov, 2 092 neviest). Druhou
najpočetnejšou vekovou skupinou u ženíchov bola kategória 30 –
34 ročných (1 281) a u neviest to bola kategória 20 – 24 ročných
(1 204 sobášov). Manželstvo uzatvorilo aj 29 mužov vo veku 65 a viac
rokov a 8 žien v rovnakom veku. V roku 2017 bolo v Prešovskom kraji
najviac uzavretých manželstiev v septembri, kedy uzavrelo sobáš
862 párov.
V roku 2017 bolo v Prešovskom kraji rozvedených 1 023 manželstiev, čo je
oproti roku 2016 o 67 rozvodov viac. Na 100 sobášov v kraji pripadlo
20 rozvodov, čo je najmenej v rámci krajov Slovenskej republiky. Najviac
rozvodov na 100 sobášov mali v okrese Stropkov (31,3) a najmenej v okrese
Poprad (11,3). Z celkového počtu podaných návrhov na rozvod 66,1 %
návrhov iniciovala žena.
Priemerný vek rozvádzajúcich sa žien bol 39 rokov a mužov 42 rokov. Za
posledných desať rokov priemerný vek rozvádzajúcich sa žien i mužov
vzrástol v priemere o 2 roky. V rámci okresov najvyšší priemerný vek
rozvedeného muža bol v okrese Medzilaborce (44,1 roka) a u rozvedenej ženy
v okrese Humenné (41,6 roka). Naopak, najnižší priemerný vek bol
zaznamenaný u mužov (39,6 roka) aj u žien (37,4) v okrese Snina.
Priemerná dĺžka trvania rozvedeného manželstva v kraji predstavovala
15,4 roka. V roku 2017 sa rozviedlo 192 párov, ktorých manželstvo trvalo
25 rokov a dlhšie. Do 2 rokov od uzavretia manželstva sa rozviedlo
27 manželstiev.
Z hľadiska príčin rozvratov ako najčastejšia príčina rozvodu manželstva
u oboch pohlaví dlhodobo figuruje rozdielnosť pováh, názorov a záujmov.
V súdnom konaní túto príčinu uviedlo 64,6 % rozvádzajúcich sa mužov
i žien. Ďalšími najpočetnejšími dôvodmi rozvratu manželstiev zo strany
muža bola nevera (9,7 %) a alkoholizmus (7,2 %), zo strany ženy to boli
prípady, keď súd nezistil zavinenie (17,1 %), za nimi nasledovali nevera (7
%) a ostatné príčiny (5,3 %). Kým pri rozvodovom konaní súd na strane
muža nezistil zavinenie v 47 prípadoch, na strane ženy to bolo až
v 175 prípadoch.
V roku 2017 bolo ukončených rozvodom 61,6 % manželstiev s maloletými
deťmi. Najčastejšie sa rozvádzali manželstvá s jedným dieťaťom.
-ŠÚ SR-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter