Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Smrteľným úrazom spôsobeným elektrickým prúdom môže zabrániť prúdový chránič

<p>Úrazy spôsobené zásahom elektrickým prúdom končia často tragicky.
Veľakrát k nim dochádza v domácnostiach alebo na dvoroch pri rodinných
domoch. ženy najčastejšie utrpia podobný úraz pri manipulácii
s práčkou, muži pri kosení trávy elektrickými kosačkami, pri práci
s rôznymi elektrickými čerpadlami a podobne.

<p>„Pri praní dochádza k smrteľným úrazom vtedy, keď je
poškodená práčka alebo jej vnútorná elektroinštalácia, odhnije nejaké
uzemnenie práčky a na jej vonkajší obal sa dostane fáza. Toto ľudia často
zanedbávajú. Čo sa týka prenosných čerpadiel, príčinou je tiež
poškodenie elektroinštalácie alebo samotného čerpadla, u kosačiek je
najväčším rizikom buď poškodenie prívodného kábla, alebo chýbajúce
ukostrenie. Bohužiaľ, úrazy spôsobené spomínanými elektrospotrebičmi sa
v drvivej väčšine prípadov končia smrťou,“
konštatoval
skúsený elektrikár a vysvetlil, ako sa dá podobným nešťastiam zabrániť.
„Zásuvka, do ktorej zapájame spotrebiče používané vonku,
musí byť chránená prúdovým chráničom. Podľa nových noriem je
prúdovým chráničom vybavený každý nový dom alebo byt. V starých domoch
prúdové chrániče nie sú, ale riešením je umiestniť ich do malého
rozvádzača, z ktorého je vyvedená zásuvka čisto na vonkajšie použitie,
teda na kosačku, ponorné čerpadlo, vŕtačku, skrátka na elektrospotrebiče,
ktoré sa používajú pri dome vo vonkajšom prostredí. Riziko úrazov
zvyšuje aj vlhko a mokro, preto sú najnebezpečnejšie práve spomínané
kosačky, čerpadlá a pod.“
Čo sa týka starších obytných
priestorov, kde je zastaralá elektroinštalácia, ideálne je kompletne ju
vymeniť a zabezpečiť prúdovými chráničmi. Ďalšou alternatívou je
napojiť na staré rozvody malý rozvádzač, na ten napojiť prúdový
chránič a následne naňho aj zásuvky. Keď prúdový chránič v celom dome
alebo byte chýba, na mieste je zvýšená opatrnosť. „V prvom
rade by mal človek vizuálne skontrolovať kábel elektrospotrebiča ešte
predtým, ako ho zapojí do zásuvky. Treba si všímať aj tie najmenšie
poškodenia. A pozor na podomácky vyrobené kosačky, predlžovačky a pod. Je
dôležité dať ich skontrolovať oprávnenému revíznemu
technikovi,“
upozorňuje elektrikár.

Čo je prúdový chránič

Prúdový chránič je elektrické zariadenie (elektrický prístroj),
zabezpečujúce elektrický obvod tak, aby došlo k rýchlemu odpojeniu obvodu
v prípade, že dochádza k úniku (aj relatívne malej) časti elektrického
prúdu mimo chránený obvod (tzv. chybový alebo poruchový prúd). K takejto
situácii môže dôjsť napr. pri priamom dotyku uzemneného ľudského tela so
živou časťou obvodu.
Dvojpólový prúdový chránič porovnáva veľkosť prúdu tečúceho
fázovým vodičom s veľkosťou prúdu tečúceho neutrálnym vodičom.
Pokiaľ sú veľkosti prúdov zhodné (vektorový súčet ich okamžitých
hodnôt je nulový), obvod zostáva pripojený. Pri náraste prúdovej asymetrie
(rozdielu veľkostí prúdov) nad určitú hodnotu charakteristickú pre daný
chránič (tzv. citlivosť chrániča), dôjde k rýchlemu odpojeniu oboch
pólov chráneného obvodu. 4-pólový (3-fázový) prúdový chránič obdobne
kontroluje vektorový súčet všetkých štyroch pracovných vodičov. Na
rozdiel od ističa alebo tavnej poistky, ktoré chránia obvod pred nadprúdom
(nárast veľkosti prúdu nad určitú menovitú hodnotu), prúdový chránič
reaguje výhradne na prúdovú asymetriu v obvode – a to už na hodnotu
100-1000 násobne menšiu než býva menovitý prúd ističa. Pri priamom
dotyku časti ľudského tela so živým kontaktom, resp. živou časťou
zariadenia, tečie časť prúdu z obvodu cez ľudské telo do zeme. O túto
veľkosť sa zvýši hodnota prúdu tečúceho cez živý (fázový) pól
prúdového chrániča. Veľkosť prúdu tečúceho cez neživý (neutrálny)
pól však zostáva nezmenená, v dôsledku čoho prúdový chránič obvod
odpojí. Prúdový chránič je preto zásadný prvok ochrany voči úrazu
elektrickým prúdom pri živom dotyku.
Citlivosť a reakčná doba prúdových chráničov pre ochranu pred priamym
dotykom je navrhnutá tak, aby k odpojeniu obvodu došlo už pri takej
veľkosti prúdovej asymetrie (5-30 mA) a v takom krátkom čase (25-40
ms), aby následky priameho dotyku neboli pre zdravého človeka
nebezpečné.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter