Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Služba začne šetriť – prepustí 7 zamestnancov a zníži náklady na vykurovanie

Kvôli nižším príjmom z prenájmu priestorov a zníženému transferu
z mestského rozpočtu klesne v tomto roku celkový príjem mestského podniku
Služba o asi 66500 eur (2 mil. korún).

Navyše, kvôli povinnej valorizácii miezd zamestnancov stúpnu náklady
podniku o niekoľko tisíc eur. Ako informoval riaditeľ podniku Gabriel
Zajtko, výpadok príjmov budú musieť vykryť aj znižovaním nákladov.
„Príjmy z prenájmu majetku nám klesli kvôli predaju
priestorov v Dome služieb. Predpokladám však, že vedenie mesta prehodnotí
aktuálny rozpočet a v rámci transferu nám pridelí milión, o ktorý sme
ako jediný mestský podnik v tomto roku prišli. V rozpočte nám totiž
chýbajú prakticky tri milióny,“
vysvetlil G. Zajtko. Jedným
z opatrení znižovania nákladov bude mierna redukcia počtu zamestnancov,
ktorých je v súčasnosti 55. V tomto roku by malo Službu opustiť
7 nevýrobných pracovníkov. Znížené mzdové náklady sa však
v tohtoročnom hospodárení prejavia len čiastočne. Prepustení zamestnanci
majú totiž 3-mesačnú výpovednú lehotu a takisto nárok na 3-mesačné
odstupné. „Čo sa týka šetrenia, nie je to len
o prepúšťaní zamestnancov. Okrem redukcie nákladov na mzdy robíme aj
úsporné opatrenia smerujúce k úspore energií. Uvažujeme o vykurovaní
našich objektov drevnou štiepkou. V súčasnosti pripravujeme rozpočet a
v lete plánujeme zrealizovať tento alternatívny spôsob vykurovania.
Štiepku budeme zabezpečovať vlastnou činnosťou aj od dodávateľov.
Plynové vykurovanie ostane zachované, ale predpokladáme, že celkové
náklady na vykurovanie po spustení alternatívneho zdroja
klesnú,“
doplnil G. Zajtko.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter