Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Služba je pripravená na zimné obdobie

<p>V posledných predpovediach počasia sa viacerí odborníci zhodli, že zima
bude krutá nielen pre Slovensko, ale aj celý svet. Máme rátať
s extrémami, celú zimu môže snežiť alebo pršať, triasť mráz alebo na
nás zhora bude svietiť slnko. Hlavne na severovýchode Slovenka zima za
posledné roky ukázala, čo je v jej moci a dopriala nám nielen mráz, ale aj
bohatú snehovú nádielku. Inak tomu nebude vraj ani teraz. O tom, ako je
mesto pripravené na prvé sneženie sme sa informovali na Službe, m. p.
v Stropkove u Dušana Lukáča.</p>

<p>Mesto Stropkov má na zimnú údržbu k dispozícii stroje, s ktorými
disponovalo už aj v minulosti, napríklad traktory Zetor 8145 a 7011,
Multicar M25, posypovač s pluhom a UNC Hyundai s pluhom.
<strong><em>„Všetky tieto mechanizmy sú v súčasnosti pripravené
v prípade snaženia vyraziť na cesty. Okrem nich bol zakúpený Multicar M25
s pohonom 4×4 s novým šnekovým posypovačom z dôvodu zrýchlenia a
zefektívnenia zimnej údržby, hlavne v ťažko dostupnom
teréne,“</em></strong> vysvetlil D. Lukáč. O údržbu a zjazdnosť
miestnych komunikácií sa v zimnom období okrem stálych zamestnancov
mestského podniku stará aj oddelenie verejnoprospešných služieb.
<strong><em>„Čo sa týka ručného čistenia mestských komunikácií
vykonávajú ju aj zamestnanci VPP a MOS (malých obecných
služieb).“</em></strong><br>
Hlavnou úlohou zimnej údržby je odstránenie, prípadne zmiernenie
nedostatkov v zjazdnosti a schodnosti ciest a chodníkov. Vzhľadom na
minuloročný problém, na ktorý reagoval samotný primátor a vyjadril k nemu
rázne stanovisko sme sa pýtali, aké sú opatrenia v prípade, že sa
zopakuje husté a výdatné sneženie aj tento rok. <strong><em>„Počas
sezónnej zimnej údržby má Služba m.p. Stropkov spracovaný Postup prác pri
zabezpečovaní zimnej údržby na roky 2015 – 2016 s postupom prác pri
odhŕňaní a posype (s hore uvedenými) mechanizmami na spravovaných
komunikáciách. Počas pracovných dní od 04.00 hod. do 15.30 hod. a podľa
potreby, v dňoch pracovného pokoja od 04.00 hod., podľa potreby a
v prípade intenzívneho sneženia podľa potreby. Okrem toho sú spracované
aj Pohotovostné služby na zimnú údržbu s vopred určenými zamestnancami
v dňoch od pondelka až nedele, od 21.00 hod. do 6.00 hod. ráno. Vzhľadom
na aktuálny vývoj počasia s pohotovostnými službami začíname od tohto
víkendu, t.j. od soboty, 21. 11. 2015.“</em></strong> Keďže činnosti
súvisiace so zimnou údržbou nie je možné presne naplánovať, pripravenosť
musí byť na úrovni. V priebehu zimných mesiacov k zlepšeniu zjazdnosti
ciest a chodníkov zamestnanci používajú viaceré materiály. Za podnik sa p.
Lukáč ďalej vyjadril, že <strong><em>„na začiatok sezóny má Služba
dostatok posypového materiálu, napr. kamenivo frakcie 4-8 a posypovú soľ,
ktoré budeme počas zimnej údržby podľa potreby pravidelne
dopĺňať.“</em></strong> Na záver dodávame, že Služba m.p. Stropkov
spravuje na území mesta cca 40 km komunikácií.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter