Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Slovenský Červený kríž ocenil bezpríspevkových darcov krvi

Ani tento rok
Slovenský Červený kríž nezabudol na tých, ktorí sa rozhodli pomáhať
iným, mnohokrát neznámym ľuďom zachrániť ich život a zdravie. Vo
svidníckom Dome kultúry sa predminulý piatok konalo slávnostné oceňovanie
bezpríspevkových darcov krvi. Darcom, za ich šľachetnosť a humánnosť,
Územný spolok SČK vo Svidníku poďakoval odovzdaním plakiet prof. MUDr.
Jana Janského.

Tie, sú ocenením za bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu odberov.
Po úvodných slovách si ich darcovia prevzali z rúk podpredsedu Územnej
rady SČK vo Svidníku Gabriela Klebana. Prítomným sa v závere tohto
krásneho podujatia prihovorila aj riaditeľka ÚzS SČK Svidník Adriana
Mikušová. Nechýbala ani kultúrna vložka programu, o ktorú tancom a
piesňami postaral FS Makovica. obdarovali Z okresu Stropkov a Svidník si
plaketu tento rok prevzalo 82 darcov. Za stropkovský okres Slovenský
Červený kríž bronzovú plaketu prof. MUDr. Jana Janského udelil 13 darcom,
striebornú12 darcom, zlatú si prevzali 4 a diamantovú jeden darca.

I. Bronzová Janského plaketa
Ing. Vladimír KASANDER, Stropkov
Mgr. Katarína CIMBOVÁ, Stropkov
Marek PROCHYRA, Stropkov
Kamil HRIC, Stropkov
Martin KAČUR, Stropkov
Peter ŠTEFANIK, Stropkov
Kristián PALIČKA, Bukovce
Mgr. Miroslav FEČKO, Bžany
Mgr. HUDÁKOVÁ Erika, Chotča
Zlata ELZNEROVÁ, Nižná Olšava
Ing. Martin SLIVKA, Šandal
Katarína BUNDOVÁ, Turany nad Ondavou
Jozef MEDVEDZ, Vyšný Hrabovec

II. Strieborná Janského plaketa
Mgr. Pavol ZVIJAČ, Stropkov
Bc. Klára GOMBÁROVÁ, Stropkov
Renáta LIČKOVÁ, Stropkov
Ing. Stanislav ČABALA, Stropkov
Alojz SERVANSKÝ, Stropkov
Gabriel TOKARSKÝ, Stropkov
Albín GOČ, Stropkov
Vladimír KIGYOSI, Stropkov
Ján BERÍK, Stropkov – Bokša
Marián VATRAĽ, Potoky
Július BUNDA, Turany nad Ondavou
Anna SLIVKOVÁ, Vislava

III. Zlatá Janského plaketa
Ing. Paula ČUROVÁ, Stropkov
Igor TABIŠ, Stropkov
Radovan BIČEJ, Breznica
Ing. Alexander PALIČKA, Bukovce

IV. Diamantová Janského plaketa
Juraj ZAJAROŠ, Stropkov

Foto: Jana Micenková

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter