Slovensko potrebuje ambiciózny program odpadového hospodárstva

<p>Združenie miest a obcí Slovenska sa svojimi pripomienkami a návrhmi
podieľalo na tvorbe Programu odpadového hospodárstva na roky 2011 –
2015.
„Ide o strategický dokument, ktorý nadväzuje na pôvodný materiál
z predošlých rokov. Vychádza z analýzy súčasného stavu a potrieb
odpadového hospodárstva, kde sme sa aktívne zapájali prostredníctvom
svojich vlastných skúseností,“ uvádza predseda ZMOS Jozef Dvonč. Podľa
jeho slov tento strategický dokument musí mať jasné parametre, ktoré budú
chrániť prírodu, ekonomické možnosti miest a obcí a stanovia princíp
optimálneho nastavenia odpadového hospodárstva. „Netreba zabúdať, že má
aj medzinárodný rozmer, nakoľko je záväzkom Slovenskej republiky
vyplývajúcim z nášho členstva v Európskej únii,“ pripomína Jozef
Dvonč a ďalej dodáva: „Naše požiadavky vo vzťahu k Programu odpadového
hospodárstva sledovali hlavne problematiku vodovodov a kanalizácií a
odpadového hospodárstva, teda tie aspekty environmentálnej politiky, kde
majú mnohé samosprávy ešte veľa povinností.“
Združenie miest a obcí Slovenska v rámci pripomienkového konania žiadalo
ponechať v Recyklačnom fonde tie sektory (batérie, pneumatiky,
elektrozariadenia a pod.), pri ktorých sa v Programe uvažuje
s prehodnotením ich existencie v Recyklačnom fonde, pokiaľ nebude
doriešená otázka fungovania, transformácie či zrušenia Recyklačného
fondu.
Michal Kaliňák, hovorca ZMOS

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter