Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Slovenská pošta ponúka na prenájom aj pobočky v našom okrese

Slovenská pošta nedávno vypísala verejnú súťaž na prevádzkovanie až
602 pôšt na Slovensku, ktoré sa nachádzajú v menších obciach. Cieľom
je úspora nákladov, na druhej strane by sa vďaka novému partnerovi pošty
mala rozšíriť dostupnosť a ponuka služieb pre zákazníkov.

„Nový prevádzkovateľ 602 pôšt bude známy po vyhodnotení
verejnej súťaže na jeseň tohto roku. Slovenská pošta naďalej bude
garantom kvality a rozsahu poskytovanej poštovej služby, a to platí aj pre
transformované pošty. V okrese Stropkov sa prenájom bude týkať napríklad
pôšt v Tokajíku, Mikovej či Miňovciach,“
priblížila pre
Spektrum PR špecialistka Slovenskej pošty Mária Hromadová. Pošta Partner je
forma poskytovania poštových služieb verejnosti, ktorú Slovenská pošta
prevádzkuje v spolupráci so zmluvnými partnermi. Cieľom projektu je
zabezpečiť poštové služby hlavne v miestach, kde je nutné z dôvodu
nedostatočných ekonomických výsledkov rušiť neefektívne prevádzky
pôšt. Pri riešení tejto problematiky pošta vychádza zo skúseností
poštových správ v Európskej únii, kde je nahrádzanie pôšt inou formou
poskytovania poštových služieb bežnou praxou. V Holandsku takto funguje až
100 % pobočiek, v Rakúsku 45 % a v Poľsku takmer 35 %. Podľa M.
Hromadovej ušetrí Slovenská pošta nemalé financie na prevádzke a platoch
zamestnancov, ktorí sa automaticky stanú zamestnancami nového
prevádzkovateľa. Prevádzkovateľom pošty Partner sa môže stať napr.
majiteľ obchodnej prevádzky, obecný úrad, ale aj akákoľvek fyzická osoba
spĺňajúca podmienky pre živnosť, ktorá má vhodné priestory pre túto
činnosť. Poštovú činnosť vykonáva partner osobne, respektíve
prostredníctvom svojich zamestnancov, po absolvovaní vstupného odborného
kurzu, ktorý mu Slovenská pošta zabezpečí bezplatne po podpísaní zmluvy.
Okrem toho partnerovi poskytne základné prevádzkové vybavenie, vrátane
potrebnej PC techniky s príslušným programovým vybavením a formou
prenájmu mu poskytne unifikované interiérové vybavenie. Prevádzkovateľ
pošty Partner dostáva od Slovenskej pošty, a.s. zmluvne dohodnutú mesačnú
odmenu, ktorej výška závisí od rozsahu poskytovaných služieb a veľkosti
spádovej oblasti. Pošta Partner je súčasťou verejnej poštovej siete,
ktorá poskytuje poštové služby tak ako každá pošta.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter