Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

SLOVENSKÁ BRÁNA UKRAJINE: Memorandá pre Ubľu, Belú n/Cir., Rovné a Chlmec

UBĽA. V slovensko-ukrajinskom pohraničnom území sa v sobotu
18. mája uskutočnil práve 18. ročník medzinárodného stretnutia dvoch
susedných štátov Slovenska a Ukrajiny. DEŇ PRIATEĽSTVA – Deň
dobrosusedstva 2019 podporil vzťahy susediacich krajín i spoločné projekty
na najbližšie obdobie.

Cieľom každoročného medzinárodného podujatia je vytváranie
priaznivého prostredia, posilňovanie partnerských vzťahov i rozvoj
cezhraničnej spolupráce slovenských a ukrajinských subjektov na rôznych
úrovniach i v rôznych oblastiach. Tento rok bol hlavným organizátorom
stretnutia Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý spolupracuje
s Košickým samosprávnym krajom (KSK), Zakarpatskou oblastnou štátnou
administráciou a Zakarpatskou oblastnou radou.
Na Dni priateľstva 2019 sa zúčastnili Jeho Excelencia, Jurij Muška,
(veľvyslanec Ukrajiny na Slovensku), Ján Figeľ (osobitný vyslanec EÚ pre
presadzovanie náboženského vyznania alebo presvedčenia mimo EÚ), Stanislav
Obický (honorárny konzul Ukrajiny na Slovensku), zástupcovia generálneho
konzulátu SR v Užhorode, poslanci NR SR, Viktor Mikulin (zástupca
gubernátora Zakarpatskej oblastnej administratívy), Mychail Rivis (predseda
Zakarpatskej oblastnej rady), Rastislav Trnka (predseda KSK), Milan Majerský
(predseda PSK), podpredsedovia PSK, poslanci krajských zastupiteľstiev,
Daniela Galandová (primátorka Sniny), Cyril Hirjak (predseda ZMO región
Humenné) a iní. „Keď v peknom kraji žijú dobrí ľudia, je
to rozhodujúce pre budúcnosť. Spomínam, ako sme v roku 2002 začínali
naše spoločné stretnutia na štátnej hranici, naša vláda často iba
lietala do Kyjeva, vzťahy boli skôr formálne. Keď Slovensko pred
pätnástimi rokmi zavŕšilo svoj vstup do Európskej únie, prijímalo aj
neľahké rozhodnutia. Jedným z nich bol aj vízový režim, aby sme boli
v zhode s vtedajšími členmi Európskej únie. Ukrajinci to však brali ako
ostré, tvrdé opatrenie voči nim. Ako vtedajší hlavný vyjednávač som sa
snažil vysvetliť, že ak Slovensko svoju cestu zvládne, aj Ukrajina má
šancu. Aj preto sa začali v roku 2002 spoločné stretnutia, aby aj tu bola
Európa – nielen geograficky, ale aj hospodársky, kultúrne s perspektívou
rozvoja regiónov. Aby východ Slovenska nebol chudobný ani ďaleký. Dni
priateľstva majú „18“, čo je vek zrelosti, verím, že vzťahy sa ešte
viac rozvinú, na úrovni nielen štátnej, ale aj regionálnej, miestnej, aby
pre ľudí na východe Slovenska a západe Ukrajiny bolo jasné, že toto je
domov, ktorý sa oplatí rozvíjať a netreba z neho utekať. Prajem rozvoj
nezávislej Ukrajine i Slovensku v spoločnej Európe,“

podotkol Ján Figeľ.
Budovanie vzájomného partnerstva aj tento rok spečatil Protokol
o spolupráci na nasledujúcich 12 mesiacov (máj 2019 – máj 2020), ktorý
na stretnutí podpísali zástupcovia oboch krajín V. Mikulin, M. Rivis a M.
Majerský, R. Trnka. Dokument zahŕňa aktivity v oblastiach regionálneho
rozvoja, vzdelávania, kultúry a cestovného ruchu, sociálnych služieb či
životného prostredia. „Na dobré susedské, priateľské vzťahy
musia byť minimálne dvaja. Slováci a Ukrajinci sú intenzívne prepojení
v oblasti štúdia, práce, ale aj činnosti na úrovni samosprávy. Okrem
nášho protokolu na ďalších dvanásť mesiacov podpíšu partnerské dohody
aj starostovia obcí zo Slovenska a Ukrajiny. Som presvedčený, že Slovensko
je bránou pre Ukrajinu do Európskej únie. Ukrajina, patrí do spoločenstva
európskych štruktúr, i keď je v súčasnosti zranená vojnou, sme
pripravení jej pomáhať a túto bránu im otvárať. Aj dnešok je výrazným
prejavom priateľstva a dobrých susedských vzťahov,“

konštatoval Milan Majerský, župan PSK.
Memorandá o spolupráci podpísali aj obce z oboch strán hraníc.
Z Prešovského kraja a Zakarpatskej oblasti Ukrajiny to boli: Ubľa
(Nadežda Sirková) – Kostryno
(I. Stankovych Seheda), Belá
n/Cir. (Ján Vajda) – Tunija Pasika
(J. Šikula), Rovné
(Jozef Baláž) – Zabriď
(V.V. Herzanyč) a Chlmec (Cyril
Hirjak) – Viľšinky
(I.I.Cibun). Z Košického samosprávneho
kraja sa na spoločných projektoch s ukrajinskou stranou dohodli prihraničné
obce Úbrež – Dubrivka a Záhor – Tarnivci. „Som veľmi
rada, že po sedemnástich rokoch, keď sme sa stretávali na hraničnom
priechode sa aktuálny ročník konal priamo v obci Ubľa. Prístup má
široká verejnosť, prezentovať sa môže Prešovský i Košický
samosprávny kraj. Vážim si našu organizátorskú pozíciu, že sa naša obec
stala stredobodom podpísania dohôd o spolupráci Slovenska a Ukrajiny. Obec
Ubľa podpísala dohodu s obcou Kostryno, obe strany máme spoločný záujem
o udržaní kultúry Rusínov a Ukrajincov. Organizujú nádherný festival a
práve cez kultúru by sme sa chceli dostať ďalej aj prostredníctvom
ďalších spoločných projektov,“
konštatovala Nadežda
Sirková.
Príkladom doterajšej spolupráce a priateľských kontaktov medzi
ukrajinskými regiónmi a Prešovským samosprávnym krajom je vybudovanie
infraštruktúry v Parkoch tmavej oblohy na Kolonici a Užhorode a rovnako aj
tradičné podujatia Dni rusínskych zvykov a tradícií v Kamienke, Slávnosti
Rusínov pod hradom Ľubovňa, Rusínska vatra v Malom Lipníku či výstava
Karpatská kraslica v Humennom. Medzi tradičné podujatia v Košickom
samosprávnom kraji patria napríklad Podhoroďské slávnosti či festival
domovov sociálnych služieb Most úsmevov. V minulosti sa vďaka dobrej
spolupráci s Ukrajinou podarilo zrealizovať projekty zamerané na
rehabilitáciu detí bez rodičovskej opatery aj na budovanie cykloturistickej
infraštruktúry.
Aj keď sa udial už 18. ročník, prvýkrát bolo podujatie viac otvorené
verejnosti. Jeho súčasťou sa stali prezentácie remesiel, trh tradičných
výrobkov prihraničných regiónov i atrakcie pre deti. Prítomní si užili
aj kultúrny program, v ktorom vystúpili FS Makovica, FS Železiar a súbory
z Ukrajiny.
(mšk, dj)

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter