Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Slováci konzumujú málo hovädzieho mäsa

<p>Hovädzie mäso je inak nazývané aj „mäsom bohatých“, čo má svoje
historické opodstatnenie. Od roku 1995 zaznamenala spotreba hovädzieho mäsa
v Európe náhly pokles o približne 11 percent. Ďalší výraznejší
pokles potom nastal približne o 5 percent vplyvom BSE.</p>

<p>Spotreba hovädzieho mäsa na Slovensku je v súčasnosti na úrovni 4 kg
na osobu a rok. Táto spotreba hovädzieho mäsa predstavuje necelých
24 percent z odporúčanej spotreby, ktorá je na úrovni 17,5 kg na osobu na
rok. Napríklad v Dánsku spotreba hovädzieho mäsa (Dánsko má približne
rovnaký počet obyvateľov) 26 kg na obyvateľa za rok. Spolu s Maďarskom je
SR jedna z krajín s najnižšou spotrebou hovädzieho mäsa v Európskej
únii. Hovädzie mäso si však rozhodne vďaka svojmu zloženiu zaslúži
väčší priestor vo výžive obyvateľstva. K tomuto by mali pomôcť
i zariadenia spoločného stravovania, kde by bolo istou pravidelnou
súčasťou jedálnych lístkov najmä školských jedální a deti by už od
mala mali možnosť spoznať a pochopiť nutričné postavenie hovädzieho mäsa
vo výžive vďaka jeho propagácii. Spoločné stravovanie je teda
neodmysliteľnou súčasťou sociálneho programu vo vyspelých krajinách.
Treba mu venovať zvýšenú starostlivosť, počnúc predškolským a
školským stravovaním a končiac závodným stravovaním a stravovaním
dôchodcov. Spotreba bravčového mäsa je 31 kg na obyvateľa za rok, pričom
odporúčaná dávka je 22 kg na obyvateľa za rok, spotreba hydinového mäsa
je 20 kg na obyvateľa za rok, pričom odporúčaná dávka je 15 kg na
obyvateľa za rok. Veľkým problémom pri nesprávnom spôsobe výživy je
výskyt obezity. 30 až 80 percent dospelej populácie európskeho regiónu
má nadhmotnosť (BMI viac ako 25) a obezitou (BMI viac ako30) je postihnutá
viac ako tretina dospelej populácie v regióne. Asi 20 percent detí trpí
nadhmotnosťou a asi tretina z nich je obézna. Slovenská republika sa
pokúša znížiť vplyv životného štýlu a najmä výživy prostredníctvom
„Programu ozdravenia výživy“ obyvateľov Slovenskej republiky. Pod
prevenciou obezity sa dá chápať aj obmedzenie konzumácie mäsa s vyšším
obsahom cholesterolemických mastných kyselín, akou je napr. kyselina
palmitová a nahradiť ho konzumáciou mäsa, ktoré obsahuje menej
cholesterolemeckých mastných kyselín, ale viacej mastných kyselín, ktoré
sa nepovažujú za cholesterické ako kyselina olejová a kyselina stearová.
Hovädzie mäso obsahuje až 50 percent necholesterolemických mastných
kyselín. Preto je toto mäso z nutričného hľadiska vhodnejšie ako mäso
bravčové s iným pomerom mastných kyselín.<br>
<strong>riaditeľ RVPS Svidník</strong><br>
<strong>MVDr. Michal Zozuľák</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter