Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Slávnostné stretnutie s jubilantmi

Dňa 29.11.2016 členovia výboru Denného centra pri MsÚ Stropkov,
zorganizovali oslavu jubilantov, ktorí oslávili v tomto roku okrúhle
životné jubilea 60, 65, 70, 75, 80 rokov. Všetkým prítomným sa prihovoril
predseda výboru Ing. Štefan Madzin slovami, ktorými vyjadril úctu a vďaku
za doterajší plodný život, aby ďalšie roky prežili obklopení láskou a
pozornosťou svojich najbližších. Pri spoločnom pohostení a v príjemnej
atmosfére si každý oslávenec zaspomínal na obdobie mladosti, dospelosti až
po súčasnosť. Touto cestou sa chceme srdečne poďakovať žiakom Cirkevnej
základnej školy sv. Petra a Pavla v Stropkove pod vedením pani riaditeľke
Mgr. Márii Karašinskej a pedagógom Mgr.Daniele Šlangovej a Mgr. Štefanovi
Peratovi za program plný piesní a hudby, ktorý vyčaril na tvárach
jubilantov úsmev a kde tu sa objavila aj slza radosti.
Výbor Denného centra

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter