Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Slávnostne otvorili zrekonštruované Rómske komunitné centrum

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/42-rkc-03.jpg“ alt=““
class=“img-left alignleft“ />Minulý štvrtok o šestnástej
hodine sa uskutočnilo slávnostné požehnanie a otvorenie Rómskeho
komunitného centra na Mlynskej ulici. Celú budovu požehnával košický
arcibiskup Bernard Bober. Podujatia sa zúčastnili aj ďalší zástupcovia
cirkvi, či už kňazi alebo náš dekan Miroslav Kišeľa.</p>

<p><strong><em>„Aj keď nie je zvykom vyslovovať ďakovné slová už hneď
na začiatku slávnosti, predsa by som tak urobil. Tie smerujú k nášmu Bohu,
láskavému Nebeskému Otcovi. Strastiplná bola cesta, na ktorej konci môžeme
dnes konečne stáť tu, v zrekonštruovaných priestoroch centra. Bez jeho
požehnania márne by boli naše namáhania. Som rád, že po takmer trinástich
rokoch činnosti takto spoločne oslávime túto skutočnosť,“</em></strong>
povedal Daniel Hubáč, zástupca košickej charity. Po požehnaní nasledovalo
odovzdanie ďakovných listov podporovateľom spomínaného komunitného centra.
Rómska mládež zaspievala niekoľko duchovných piesní s náboženskou
tematikou. Nasledovala krátka prehliadka priestorov, celé podujatie bolo
zakončené slávnostnou recepciou. Okrem rekonštrukcie sa zabezpečilo päť
počítačov a dva notebooky, štyri kancelárske stoličky, 25 klasických
stoličiek, šesť pracovných stolov a v rovnakom počte policové skrine.
Pred rekonštrukciou mali Rómovia k dispozícii jednu spoločenskú
miestnosť, kuchyňu, dve kancelárie, jednu toaletu. Po nej vznikli priestory,
v ktorých sú tri kancelárie, dve spoločenské miestnosti, počítačová
miestnosť, dve práčovne, dva sprchovacie kúty, štyri toalety, kuchyňa a
jeden skladový priestor. Predmetom rekonštrukčných prác bolo prebudovanie
vnútorných priestorov existujúceho objektu komunitného centra (prestavby
vnútorných priečok, nové inštalácie vody, elektroinštalácie, ústredné
kúrenie), odstránenie starej strechy, nadstavba a dobudovanie prístavby
nového vstupu so schodiskom a novými sociálnymi zariadeniami. Súčasťou
rekonštrukcie boli nové rozvody ústredného kúrenia, zariadenie novej
kotolne s alternatívnym ohrevom teplej úžitkovej vody cez solárny ohrev
pomocou kolektorov umiestnených na streche objektu a samozrejme nová
fasáda.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/42-rkc-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/42-rkc-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/42-rkc-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/42-rkc-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/42-rkc-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/42-rkc-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/42-rkc-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/42-rkc-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/42-rkc-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/42-rkc-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/42-rkc-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-10/42-rkc-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter