Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Slávnostné oceňovanie najlepších pedagógov v meste

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-12.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Minulý piatok sa
oceňovanie najlepších pedagógov v meste po dlhých rokoch opäť
uskutočnilo v priestoroch mestského kultúrneho strediska, v divadelnej
sále, za účasti všetkých škôl, zriaďovateľom ktorých je Mesto
Stropkov. Okrem toho boli pozvaní zástupcovia ďalších škôl v meste ako
je Súkromná základná umelecká škola, Cirkevná základná škola sv. Petra
a Pavla a taktiež stropkovské stredné školy.</p>

<p>Tohto podujatia sa zúčastnilo približne 170 ľudí. Ocenených bolo osem
učiteľov – Emília Verbová, Oľga Verbová, Andrea Angelovičová, Peter
Gombár, Slavka Olčaková, Adriana Šlechtová, Ľubica Kačmarová a Simona
Petričková. Za všetkých sa prihovoril Peter Gombár.
<strong><em>„Vážený pán primátor, vážené dámy, vážení páni,
kolegyne, kolegovia. Dovoľte mi, aby som sa za seba, aj za svojich kolegov
úprimne poďakoval navrhovateľom týchto ocenení, ktoré sme dnes dostali pri
príležitosti Dňa učiteľov. Sme radi, že si všímate prácu nás
pedagógov v školách aj mimo nej prostredníctvom rôznych aktivít v našom
meste, regióne, ale aj v rámci celého Slovenska. Chcem sa poďakovať a
povedať za všetkých dnes tu ocenených, že tieto ocenenia sú pre nás
poďakovaním za doteraz vykonanú prácu. Zároveň nás všetkých zaväzujú
k ďalšej práci, ktorá bude v prospech mladej generácie, ktorú
pripravujeme na vstup do života. Ešte raz ďakujeme.“</em></strong> Celkovú
atmosféru spríjemnilo vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy
Františka Veselého pod vedením pedagógov. Prítomných príjemne zabavila
hudobná skupina Mloci. Po skončení nasledovala recepcia, ktorá sa konala
v spoločenskej sále. Všetkým učiteľom prajeme veľa síl do ďalších
rokov a mnoho šikovných žiakov.<br>
<strong>foto V. Ivanko</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-12.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-12.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-13.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-13.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-14.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-14.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-15.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-15.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-16.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-16.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-17.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-17.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-18.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-18.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-19.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-19.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-20.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-20.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-21.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-21.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-22.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-22.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-23.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-23.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-24.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-24.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-25.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-25.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-26.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-26.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-27.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-27.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-28.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-28.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-29.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-29.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-30.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-04/14-ucitelia-30.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter