Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Slávnostne ocenili bezpríspevkových darcov krvi

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-darcovia-05.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Minulý piatok sa
v divadelnej sále mestského kultúrneho strediska v Stropkove uskutočnilo
oceňovanie bezpríspevkových darcov krvi. Darcovi si odniesli zlaté,
strieborné, bronzové a diamantové plakety prof. MUDr. Jána Jaského. Na
tomto krásnom ľudskom podujatí nechýbal primátor mesta Stropkov, ale aj
zástupcovia Svidníka či Giraltoviec ako aj ďalší vzácni hostia. Tento rok
sa opäť zúčastnili členovia z poľského Červeného kríža. Hosťom sa
slávnostne prihovorila aj Nataša Šepitková, predsedníčka ÚzS SČK
Svidník.</p>

<p><strong><em>„Vážené darkyne, vážení darcovia, priatelia! Súčasná
doba so sebou prináša mnohé vymoženosti, ale aj nečakané, neraz nové a
neznáme ohrozenia. Ľudstvo odpradávna spájalo krv so životom a jej
záchrane pripisovalo takmer zázračné účinky. Tak ako kedysi dokázal
zakladateľ Červeného kríža , Henri Dunant, zmobilizovať verejnú mienku a
nájsť ľudí ochotných pomáhať raneným a umierajúcim na bojisku, tak by
sa aj teraz postavil každému veľkému zlu, ktoré vyvoláva vo svete
hromadné zabíjanie. Sú to veľké úlohy na celý život a možno viac
životov pre každého, komu sú blízke princípy Červeného kríža, pre
každého, pre koho je ľudskosť na prvom mieste, kto chce ostať verný odkazu
Henriho Dunanta. Sme hrdí na to, že v našom regióne máme takých
novodobých ľudí, takých hrdinov, ktorí chápu povinnosť humanity a
pravidelne darujú krv,“</em></strong> povedala. ÚzS SČK doposiaľ ocenil
plaketami prof. MUDr. Jána Janského 2 197 darcov, minulý piatok k nim
pribudli ďalší. V závere podujatia sa prihovorila aj riaditeľka Územného
spolku SČK Svidník, Adriana Mikušová. <strong><em>„Vy, darcovia, ste
hrdinovia, ktorí nie ste na prvý pohľad spoznateľní. Vaše hrdinstvo je
najvzácnejšie, lebo vychádza zo srdca. Jeden až tri odbery dokážu
zachrániť život človeka. Zrátajte si každý za seba, koľko ľudských
životov ste už zachránili. Krv je nenahraditeľná, ale nenahraditeľní sú
aj ľudia, ktorí sa podieľajú na tom, aby darcovstvo fungovalo. Preto vám
vyjadrujem môj obdiv a uznanie za to, čo robíte a zároveň som rada, že do
tejto veľkej bezpríspevkovej skupiny darcov patrím aj ja. Z celého srdca
vám úprimne ďakujem.“</em></strong> Celé toto príjemné popoludnie bolo
o to krajšie, že ho spríjemnili žiaci Základnej umeleckej školy
Františka Veselého a aj žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy
v Stropkove. Nechýbal krásny spev či hranie na hudobných nástrojoch. Na
konci tejto slávnostnej príležitosti všetkých prítomných čakalo malé
občerstvenie.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-darcovia-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-darcovia-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-darcovia-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-darcovia-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-darcovia-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-darcovia-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-darcovia-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-darcovia-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-darcovia-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-12/50-darcovia-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

<p><strong>Zoznam ocenených darcov:</strong><br>
1. KUZMA Dušan, Svidník,<br>
2. GMITTEROVÁ Katarína, Svidník,<br>
3. PALIJ Ján, Svidník,<br>
4. VANDA Jaromír, Svidník,<br>
5. SLIVKA Peter, Mgr., Svidník,<br>
6. GERGEĽOVÁ Zuzana, Svidník,<br>
7. ŠTOFFA Tomáš, Svidník,<br>
8. HOROCHONIČ Ľubomír, Svidník,<br>
9. KALIŇÁK Vladimír, Mgr., Svidník,<br>
10. PIRŠČ Milan, JUDr. Svidník,<br>
11. GOGOĽ Jozef, Svidník,<br>
12. KSENIČOVÁ Ľubica, Ing.,Mgr., Svidník,<br>
13.ŠČERBA František, Ing., Svidník,<br>
14. VAŇKO Marián, Svidník,<br>
15. žEMLIČKA Marián, Svidník,<br>
16. PIŇKOVÁ Mária, Bc., Svidník,<br>
17. BURJÁK Christián, Svidník,<br>
18. JURKANIN Marek, Svidník,<br>
19. ŠČERBA Patrik, Svidník,<br>
20. GAJDOŠ Rudolf, Svidník,<br>
21. PARANIČ Ľuboš, Svidník,<br>
22. CHUDÍK Vladimír, Svidník,<br>
23. MILÁ Jana, PhDr. Svidník,<br>
24. BILAS Peter, Ing., Svidník,<br>
25. GMITER Patrik, Svidník,<br>
26. HOMZA Slavomír, Stropkov,<br>
27. BALÁžI Ivan, Mgr., Stropkov,<br>
28. POTOMA Róbert, Mgr., Stropkov,<br>
29. HORŇAK Tomáš, Stropkov,<br>
30. PRIBOCKÁ Veronika, Bc., Stropkov,<br>
31. VANDA Martin, Stropkov,<br>
32. ŠTOCHMALOVÁ Darina, Stropkov,<br>
33. KOČIŠOVÁ Miriama, Mgr., Giraltovce,<br>
34. MAŠLEJOVÁ Monika, Giraltovce,<br>
35. VASIČKO Jaroslav, Vaľkovce,<br>
36. IVANČO Peter, Hrabovčík,<br>
37. ŠIDELSKÝ Pavol, Radoma,<br>
38. ŠIDELSKÝ Jakub, Radoma,<br>
39. SPIŠAK Andrej, Ing., železník,<br>
40. ČERVEŇAKOVÁ Adriána, Beňadikovce,<br>
41. VARJAN Milan, Vyšný Mirošov,<br>
42. JACKANIN Ľuboš, Ing., Nižný Orlík,<br>
43. MIHOK Miroslav, Kračúnovce,<br>
44. SAVČÁKOVÁ Sylvia, Vyšný Mirošov,<br>
45. ŠTEFANIŠIN Marián, Ing., Vyšný Orlík,<br>
46. MŇAHONČÁK Matúš, Ladomírova,<br>
47. CAUNEROVÁ Jana, Kalnište,<br>
48. REVICKÁ Oľga, Breznica,<br>
49. SEKEĽ Peter, Vislava,<br>
50. SAKAROVÁ Martina, Mgr., Vislava,<br>
51. GONDEK Miroslav, Baňa,<br>
52. TKÁČ Ján, Ing., Breznica,<br>
53. MEDVEDZ Maroš, Nižná Olšava,<br>
54. JANOČKO Štefan, Chotča,<br>
55. FORINT Ján, Vyškovce,<br>
56. GIČ Peter, Mgr., Medzilaborce.</p>

<p><strong>II. Strieborná plaketa prof. MUDr. Jana Janského</strong><br>
1. MALENKÁ Marcela, Svidník,<br>
2. TCHIR Milan, Ing., Svidník,<br>
3. VOLOHDOVÁ Katarína, Svidník,<br>
4. KLUČÁR Ján, Svidník,<br>
5. BURJÁKOVÁ Jana, Svidník,<br>
6. GREŠLIK Ľubomír, Svidník,<br>
7. FEDÁK Valér, Svidník,<br>
8. BÉREŠ Marek, Stropkov,<br>
9. DUBAS Ladislav, Ing., Stropkov,<br>
10. ŠMAJDA Štefan, Stropkov,<br>
11. BOKŠANSKÝ Patrik, Bc. Dis. art, Stropkov,<br>
12. VOROBEĽ Peter, Stropkov,<br>
13. VANDA Miloš, Stropkov,<br>
14. MACÁK Stanislav, RNDr., Giraltovce,<br>
15. FEČKANINOVÁ Dana, Fijaš,<br>
16. DEMJAN Ján, Brusnica,<br>
17. JAROŠČÁKOVÁ Dana, Mgr., Beňadikovce,<br>
18. FECISKANIN Martin, Ing., Kružľová,<br>
19. FRANKO Miloš, Ing., Hunkovce,<br>
20. RIŠKOVÁ Jana, Štefurov,<br>
21. VEREŠPEJOVÁ Viera, Okrúhle,<br>
22. ŠAFRANKO Radoslav, Chotča,<br>
23. KOSÁR Ľuboš, Mgr. Lúčka,<br>
24. BIROŠ Peter, Oľšavka</p>

<p><strong>III. Zlatá plaketa prof. MUDr. Jana Janského</strong><br>
1. OLEÁROVÁ Gabriela, Ladomírová,<br>
2. CUPRIŠINOVÁ Adriána, Ing., Nová Polianka,<br>
3. VANATOVÁ Alena, Vyšná Pisaná,<br>
4. VAŠKANIN Slavomír, Svidník,<br>
5. BOCHNOVIČ Ivan, Svidník,<br>
6. DžUBÁK Marek, Svidník,<br>
7. RODÁK Ján, RNDr., Svidník,<br>
8. KAPA Jaroslav, Svidník,<br>
9. GONDEK Martin, Svidník,<br>
10. BASISTA Jozef, Stropkov,<br>
11. VESELÝ Alfonz, Mgr. Stropkov,<br>
12. ŠIROKÝ Michal, Stropkov,<br>
13. OČIPKA Martin, Stropkov,<br>
14. JAKUBOV Matúš, Stropkov,<br>
15. HAJDA Ján, Giraltovce,<br>
16. GAJDOŠ Ladislav, Beňadikovce,<br>
17. POPIK Juraj, Duplín,<br>
18. Palička Jaroslav, Bukovce,<br>
19. KOŠČ Jozef, želmanovce,<br>
20. POPIK Jozef, Stročín,<br>
21. DEMJAN Martin, Brusnica,<br>
22. MŇAHONČÁK Michal, Ladomirova.</p>

<p><strong>IV. Diamantová plaketa prof. MUDr. Jana Janského</strong><br>
1. MIHAĽ Michal, Kapišová,<br>
2. CERULA Marián, Svidník,<br>
3. PALKO Jozef, Svidník.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter