Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Šlabikáre učia stále

Pondelok,
17. septembra sa v stropkovskom kaštieli konala vernisáž výstavy
„Šlabikáre učia stále“, ktorú usporiadal Prešovský samosprávny
kraj – Krajské múzeum v Prešove. Priestory kaštieľa sa teda v pondelok
odpoludnia zaplnili hojným počtom detí zo všetkých základných škôl
v Stropkove. Ide o unikátnu kolekciu zo zbierok pána Štefana Peteju
z Bardejova.

„Obzvlášť sa teším, že nás v takej hojnej účasti
poctili žiaci, ktorým je téma našej výstavy najbližšia,“

neskrývala svoju radosť Nikoleta Lattová, historička múzea v Stropkove.
„Keď som si sama prezerala zbierku, ktorú nám pán Š. Peteja
poslal, tak som si uvedomila, že názov výstavy hovorí za všetko. Stručne a
výstižne charakterizuje, čo šlabikáre sú a na čo slúžia. Šlabikáre
sú známe už aj zo starovekého sveta, našli sa tabuľky v Mezopotámii,
ktoré pripomínajú šlabikáre, zo Starého Grécka, či Ríma. U nás na
Slovensku sa nachádza šlabikár aj zo 14. storočia. Najstarší šlabikár,
ktorý môžeme vidieť na výstave v Kaštieli Stropkov je z roku
1924. Naozaj môžeme spokojne konštatovať, že šlabikáre tu boli, sú aj
budú, stále učia deti základy gramotnosti, písania a čítania, bez
ktorého si nevieme predstaviť našu existenciu. Spokojne teda môžeme
povedať, že šlabikáre sú tou najdôležitejšou knihou, s ktorou každý
jeden človek príde do styku,“
uviedla v úvode N.
Lattová.
Zberateľ Štefan Peteja z Bardejova je už dôchodca a v apríli oslávi
86. narodeniny. Má rád nielen umenie, knihy, literatúru, ale aj deti.
„Sám o sebe hovorí, že je stavbár, milovník umenia a
zberateľ šlabikárov na dôchodku. Už tridsať rokov žije sám, je vdovec a
teší sa zo svojich detí a vnúčat. Táto zbierka je jeho celoživotnou
zbierkou a celoživotnou záľubou. K šlabikárom sa dostal pred zhruba
tridsiatimi rokmi celkom náhodou, keď mu jeho známa doniesla jeden šlabikár
zo Spojených štátov amerických. Kniha sa mu zapáčila natoľko, že sa
rozhodol pridať k nej ďalšiu zo Slovenska, Čiech i z celého sveta.
V súčasnej dobe zbierka obsahuje 800 exemplárov. V stropkovskom kaštieli
je rovná stovka. Zbieranie šlabikárov veru nie je jednoduchá záležitosť.
Dennodenne písal listy do všetkých kútov sveta,“
prezradil
o samotnom zberateľovi jeho zať Mgr. Drotár.
Dnes ich vystavuje v mnohých mestách nielen na Slovensku, ale vystavoval ich
aj vo Viedni, či Budapešti. Najradšej má šlabikáre slovenské, teší sa
aj ruským šlabikárom, ktoré sú pestrofarebné a reálne. Jeho zbierka
obsahuje aj šlabikár zo 16. storočia, šlabikár v brailovom písme, či
šlabikár z arabského sveta.
Táto zbierka sa nachádza v zozname rarít Slovenska a ašpiruje aj na zápis
do Guinnessovej knihy rekordov, pretože doposiaľ sa nikomu na svete nepodarilo
zozbierať väčšiu zbierku šlabikárov ako je práve táto.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter