Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Skvelú atmosféru jarmoku nenarušila ani komplikovaná dopravná situácia

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-16.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Ešte pred niekoľkými
mesiacmi sa časť verejnosti pýtala, či sa tohto roku vzhľadom na kritickú
dopravnú situáciu vôbec uskutoční stropkovský jarmok. Aj keď Mesto
Stropkov predpokladalo, že zorganizovať ho v týchto podmienkach bude viac
ako náročné, rozhodlo sa urobiť všetko preto, aby sa 21. ročník
najobľúbenejšej akcie v regióne uskutočnil. Keďže dočasnú uzávierku
Hlavnej ulice kompetentné orgány nepovolili, jarmok bol situovaný na
Námestí SNP a uliciach Cintorínska a Zámocká, ulička remesiel s viac ako
30 stánkami ľudových remeselníkov sa už tradične nachádzala
v mestskom parku.</p>

<p>Čo sa týka stánkov so spotrebným tovarom a občerstvením, bolo ich cez
140. Predajcom umiestnenie na Zámockej veľmi nevyhovovalo, predsa len,
prešlo tadiaľ menej ľudí ako v predošlých rokoch po širokej Hlavnej
ulici, čo sa odrazilo na slabších tržbách. Stropkovský jarmok je však
predovšetkým o skvelej zábave, milých stretnutiach, fantastickej atmosfére
a tá tu bezpochyby vládla po celé tri dni. Oficiálne otvorenie bolo na
programe v piatok o štvrtej popoludní. Na rozdiel od minulých ročníkov,
keď od mestského úradu na námestie smeroval sprievod s dychovkou,
mažoretkami, folklórnym súborom, zástupcami mesta, hosťami, poslancami,
podnikateľmi, tento krát radnica od okázalého príchodu na tribúnu
upustila. V úvode moderátor Michal Iľkanin privítal predstaviteľov mesta
Stropkov, primátorov susedných miest, zástupcov družobných miest z Poľska
a Čiech, ale aj ďalších vzácnych hostí, potom prenechal mikrofón
primátorovi Stropkova Ondrejovi Brendzovi. <strong><em>„Vážení
Stropkovčania, rodáci, vzácni hostia, milí priatelia, srdečne vás vítam
na 21. ročníku Obnoveného jarmoku v Stropkove. Som veľmi rád, že sa nám
podarilo zorganizovať ho v obmedzenom režime. Zaželajme si všetci, aby sa
nám náš jarmok vydaril v peknom počasí, aby sa nám vydarili nákupy, aby
sme si ho užili. Vitajte ešte raz v Stropkove, cíťte sa tu ako
doma,“</em></strong> odznelo v jeho uvítacom príhovore. Prvý jarmočný
deň a večer sa niesol v znamení folklóru a folkrocku. V programe sa
predstavila aj medzinárodná formácia novej cirkusovej školy na Slovensku
Skús cirkus s bývalým členom svetoznámeho Cirque de soleil (Slnečného
cirkusu) Jurajom Benčíkom a jeho francúzskym kolegom Guillaumom Lacontom.
Hlavný večerný program odštartoval folklórny súbor Stropkovčan s hosťom
Máriou Mačoškovou, potom patrilo pódium hudobno-zábavnej skupine Ščamba.
Korene slovenského folklóru v modernom prevedení prezentovala folkrocková
kapela Hrdza. Bodkou za piatkovým programom bola diskotéka pod taktovkou
skupiny Wendigo. V sobotu sa publikum zabávalo na koncerte ilavského Drístu
a hlavnou hviezdou večera bola košická skupina Peter Bič Project, ktorá
dostala do varu celé námestie. Pôvodne ňou mala byť populárna skupina
Lojzo, ale krátko pred jarmokom sa zranil jeden z členov. Ďalšou
formáciou, ktorá zaujala jarmočníkov, boli The Cellmates. Po jej vystúpení
bola na programe diskotéka. Príjemným ozvláštnením tohto obľúbeného
podujatia bola výstava v uličke remesiel pod názvom život mesta. Na prvý
pohľad upútali nielen fotografie, ale aj ich originálna inštalácia na
riedko tkanej vrecovine, ktorá sa tiahla pozdĺž mestského parku. Andrej
Belovežčík z Klubu nezávislých fotografov bol reakciami okoloidúcich milo
prekvapený. <strong><em>„Od rána tu chodí množstvo ľudí a reagujú
úžasne. Mnohí na fotografiách nájdu buď seba, alebo niekoho známeho. Je
tu 200 záberov z dielne Klubu nezávislých fotografov, Klubu stropkovských
fotografov, asi tretina je od ďalších ľudí. Po prvotnom nadšení sme
zistili, že s tou výstavou je kopec roboty, ale reakcie ľudí nás veľmi
povzbudili, takže dúfame, že sa z nej stane jarmočná
tradícia,“</em></strong> povedal v krátkom rozhovore. Výstavu pripravili
siedmi členovia Klubu nezávislých fotografov, pomoc ponúkla aj Anna
Komišáková. <strong><em>„Občas sa niektorá fotografia uvoľní, spadne,
je potrebné stále to opravovať a udržiavať. Niekedy pomôžu aj samotní
návštevníci,“</em></strong> usmieval sa A. Belovežčík. Na bezpečnosť
chodcov na Hlavnej ulici dohliadali rómske občianske hliadky. Ich úlohou bolo
usmerňovať ľudí, aby nechodili cez priechod po jednom, ale počkali na
chodníku, kým sa zhromaždí väčšia skupinka a vtedy zastavili autá
v oboch smeroch, aby mohli chodci bezpečne prejsť. <strong><em>„Hliadkujeme
od siedmej rána do druhej popoludní. Niektorí ľudia sú disciplinovaní, ale
s niektorými sú veľké problémy. Keď ich upozorníme, že musia počkať a
na druhú stranu prejdú, až keď ich bude viac, sú
agresívni,“</em></strong> posťažoval sa Ján Horváth. Po skončení
podujatia sme oslovili šéfa organizačného tímu Ladislava Dubasa, ktorý
v krátkosti zhodnotil jeho priebeh. <strong><em>„Pri tých možnostiach,
ktoré sme mali, hodnotíme jarmok ako vcelku vydarený. Hlavne piatok bol
kritický kvôli enormnému návalu kamiónov. Rómske hliadky tam odvádzali
neuveriteľnú robotu. Čo sa týka predajných stánkov, bolo ich
z kapacitných dôvodov asi o štvrtinu menej ako po iné roky. Nevyskytli sa
žiadne problémy technického rázu, čo sa týka programu, zostavili sme ho
vzhľadom na rozpočet čo najoptimálnejšie.“</em></strong> Organizátori
mali najväčšie obavy z toho, aby nedošlo k nejakej mimoriadnej udalosti
súvisiacej s prehustenou premávkou na Hlavnej. Našťastie sa nič podobné
nestalo najmä vďaka množstvu bezpečnostných opatrení a skvelej práci
rómskych hliadok. <strong><em>„Posilnili sme hliadky, v nočných hodinách
boli osvetlené priechody pre chodcov. Rozhodli sme sa uzavrieť frekventovaný
priechod od Domu služieb. Urobili sme tak preto, aby bolo menej otvorených
priechodov, ale aby boli všetky pod stopercentným dohľadom
hliadok,“</em></strong> vysvetlil L. Dubas. Na záver dodávame, že hoci bol
21. ročník Obnoveného jarmoku v Stropkove z objektívnych dôvodov
skromnejší a takpovediac komornejší ako po minulé roky, zachoval si svoju
fantastickú atmosféru. Veľká vďaka za tri vydarené jarmočné dni patrí
celému organizačnému tímu, ktorý vzhľadom na „bojové podmienky“
vyvinul enormné úsilie, aby všetko dopadlo na výbornú.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-12.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-12.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-13.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-13.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-14.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-14.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-15.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-15.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-16.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-16.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-17.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-17.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-18.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-18.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-19.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-19.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-20.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-20.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-21.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-21.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-22.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-22.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-23.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-23.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-24.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-24.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-25.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-25.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-26.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-26.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-27.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-27.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-28.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-28.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-29.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-29.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-30.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-30.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-31.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-31.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-32.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-32.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-33.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-33.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-34.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-34.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-35.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-35.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-36.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-36.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-37.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-37.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-38.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-38.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-39.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-39.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-40.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-40.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-41.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-41.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-42.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-42.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-43.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-43.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-44.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-44.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-45.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-45.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-46.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-46.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-47.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-47.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-48.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-48.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-49.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-49.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-50.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-50.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-51.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-51.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-52.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-52.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-53.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-53.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-54.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-54.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-55.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-jarmok-2015-55.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter