Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Skôr narodených si mesto uctilo slávnostným programom

Už tradične Mesto Stropkov pri príležitosti mesiaca úcty k starším
zorganizovalo predminulú nedeľu, 23. októbra v divadelnej sále kultúrneho
strediska podujatie venované našim seniorom. Žiaci materských a základných
škôl, umeleckých škôl pôsobiacich v meste svojimi piesňami, tanečnými
choreografiami či hrou na hudobné nástroje potešili nejedno srdce. V úvode
prítomných privítal úctivým slovom zástupca primátora mesta Stropkov
Dušan Lukáč. Program konferovala Henrieta Vysokajová. Kultúrne popoludnie
bolo poďakovaním za obetavosť tých, ktorí milým slovo, láskou a
porozumením vštepovali a odovzdávali neraz svoje skúsenosti mladším
generáciám. Každý odchádzal s príjemným pocitom a radosťou z tohto
umelecky stráveného popoludnia.
„Pred šedinami povstaň, ucti si osobu starca…“(LV 19,32).
Foto: Dávid Durilla

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter