Skončené dielo?…

Život človeka je krehký, žiadna jeho minúta nie je samozrejmosťou a
tvárou v tvár voči pozemskej konečnosti prestáva mať určujúci zmysel
akékoľvek zháňanie, hromadenie, budovanie „stavieb“ stojacich na
pominuteľných základoch.

To, čo zostáva, je hlboká pokora a túžba „poznačiť“ svet svojou
trvácnou stopou, stopou, ktorá nevymizne spolu so spomienkami tých, ktorí
taktiež odchádzajú, ale stopou, ktorá raz a navždy popíše papier sveta,
štátu, regiónu, mesta, v ktorom sme sa mihli.
Smrť možno pokoriť len tak, že svojim skutkom dáme nadčasovú hodnotu a
som presvedčená o tom, že Jankovi Cichému sa to v kontexte našich
regionálnych, mestských dejín podarilo. Ako hrdý národovec bol významnou
osobnosťou a spoluzakladateľom oživotvorenia Matice slovenskej v Stropkove.
Svoje názory rozhodne obhajoval aj v nepohodlnom čase a radšej odhodlane
prijal degradáciu a prenasledovanie, ako by sa mal čo i len na moment
spreneveriť vlastnému presvedčeniu. Celý život pracoval na kultúrnom
rozvoji mesta. Je spoluautorom dielka, ktoré vyšlo pod názvom Z dejín a
zápasov hornošarišských matičiarov a na stole mu zostala rozpísaná kniha
Pod stropkovskou turňou. Do poslednej minúty poctivo a so zápalom jemu
vlastným pracoval a ešte koncom novembra 2008 na stretnutí so žiakmi
v knižnici zanietene rozprával o histórii slovenského národa a
dôležitosti národného povedomia. Učil, vychovával a vštepoval mladým
ľuďom, aké je potrebné hájiť svoje územie, kultúru, tradície, aký
dôležitý je pocit zaradenosti a vlastnej identity.
Odišiel v čase najkrajších sviatkov, v čase Vianoc, ticho ako skromní a
hodnotní ľudia odchádzajú. To, čo za sebou nechal, ho však vždy bude
prinavracať späť.
Skončené dielo? Iba život skončený.
Zem svoje plody vydala.
Aby si vzala najvzácnejší plod.
Ak ťažko v boji, ťažšie v lúčení –
ale nech slza zúfalá
nám čiernu ružu nepribíja na život.
/V.Mihálik/
za MO MS a MsK Ľ. Antošová

obrazek obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter