Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Školy zintenzívnili dopravnú výchovu

<p>V súvislosti s dopravnou situáciou v meste informovali stropkovské
základné školy svojich žiakov o rizikách, ktoré sú spojené s náporom
áut a kamiónov, ale aj o tom, ako sa v tomto období majú na cestách
správať. Ako nám povedala riaditeľka ZŠ na Konštantínovej ulici Tatiana
Spišáková, deti dostali všetky potrebné informácie v rámci dopravnej
výchovy, ktorá je v učebných osnovách 1. stupňa, ale aj na triednických
hodinách. Podobne postupovali učitelia v ZŠ na Hrnčiarskej. V ZŠ na
Mlynskej dostali žiaci poučenia súvisiace so zmenenou dopravnou situáciou do
žiackych knižiek, učitelia im pravidlá, ktoré majú dodržiavať,
vysvetľovali aj na triednických hodinách. Rodičia boli o tejto problematike
informovaní na rodičovských združeniach. <strong><em>„Našich žiakov
poučili o dopravnej situácii, ale hlavne o tom, ako sa majú v tomto
období správať na cestách, učitelia na triednických hodinách, osvetu
robíme priebežne aj prostredníctvom školského rozhlasu. Deťom
zdôrazňujeme, že zvýšená opatrnosť je na mieste nielen pri ceste do
školy a z nej, ale aj v rámci voľna. Uvažujeme ešte o besede
s dopravným policajtom,“</em></strong> skonštatovala riaditeľka CZŠ sv.
Petra a Pavla Mária Karašinská.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter